Bezpečnost nákladu není jen odpovědnostní přepravních firem

Odesílatel, řidič, distribuční společnosti i management, všichni jsou na stejné lodi. Chcete-li být v souladu s pokyny EU*, veškeré zboží musí být zajištěno proti posunutí, sesuvu nebo pádu při náhlém zpomalení nebo úhybném manévru. Proto má odesílatel zboží vysokou míru odpovědnosti za nakládku. Jeho povinností je zabezpečit nákladní jednotky od namáhání a napětí, ke kterému může dojít během distribučního procesu.
 
 
 
Dle tohoto EU pokynu je zboží balené stretch popř. shrink fólií považováno za stabilní, pokud vydrží náklon 26° bez jakékoliv významné deformace. *„European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport“ a evropská norma EN 12195-1. 

Zajištění nákladu a zboží na paletě je třeba provádět pro „běžné provozní podmínky

 
Mezi běžné provozní podmínky nepatří pouze jízda konstantní rychlostí po rychlostních komunikacích, ale i prudká brždění a rozjíždění nebo různé stavy povrchu vozovky. Ne však dopravní nehoda.

Zákaznická spokojenost se zajištěným a bezpečným nákladem

 
Právní požadavky na balení jsou jen jedna strana mince. Je opravdu důležité, aby naši zákaznici obdrželi své zboží v pořádku a bezpečným způsobem. Jedná se o základní zákaznický požadavek na servis.
 

Testovací centrum Ekobal - zařízení Dyntest

 
Testovací centrum EKOBAL TC je vybaveno technologií DYNTEST pro testování paletové jednotky a transportní bezpečnosti. Koncepce představuje objektivitu i reprodukovatelnost  měřených hodnot oproti jiným běžným zkušebním metodám. Udržitelné řešení pro zabezpečení nákladu se tak stává možným.

Co nás pohání? 

 • Bezpečnost - investujte do vaší bezpečnosti
 • Optimalizace - optimalizujte vaši spotřebu materiálu a balicí náklady
 • Certifikace -  vaše závazky se stanou vaší výhodou

Fakta

 • Denně je v provozu 1 000 000 nákladních aut na silnicích
 • Pojišťovny uvádějí, že až 40 % přepravovaného nákladu je nedostatečně zajištěno a je nebezpečné pro ostatní účastníky provozu
 • Nedostatečný obal je důvodem cca 1 000 dopravních nehod každý rok
 • Nehody zapříčiněné nedostatečným obalem působují škody cca € 500 mil. každý rok

Stabilitu zboží ovlivňuje

 • Pevnost primárního obalu produktu (PET láhev, kartón, sud, kbelík...)
 • Skladba zboží na paletě (vazba balíků, mezery, lícuje půdorys zboží s půdorysem palety...)
 • Kvalita obalu skupiny (kartón, skupinová balení ve smrštitelné fólii…)
 • Kvalita proložek, jejich přítomnost, četnost či úplná absence
 • Typ a síla fólie použité na obal palety
 • Způsob aplikace finálního obalu palety a nastavení balicího programu na ovin palety