Povinnosti provozovatelů strojů - ODKAZY NA ZÁKONY

Povinnosti provozovatele strojů a strojních zařízení jsou následující:

  • ZÁKONÍK PRÁCE - prevence rizik - § 134a, odst. 1, písm. C
  • ZÁKON - č. 458/2000 § 11, odst. 1c - požadavky bezpečnosti na techn. zařízení
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY - č. 378/2001 Sb. ze dne 12.9.2001 - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY - č. 24/2003 Sb. - technické požadavky na strojní zařízení
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY - č.17/2003 Sb. - technické požadavky na elektrické zařízení
  • ČSN EC 60 204-1/2000 - el. zařízení strojů - strojních zařízení
  • ČSN 33 2000-6-61/2004, ČSN 33 1500/2004 - výchozí revize, revize elektr. zařízení