Slovník pojmů

Pro rychlejší orientaci jsme pro vás připravili přehled nejvyhledávanějších pojmů z oblasti balení. Pokud budou základní vlastnosti jednotlivých obalových materiálů nedostačující, naši obchodní zástupci vám rádi poskytnou více potřebných informací a rovněž vám pomohou s výběrem zboží.

Obsah slovníku


2 ZPŮSOBY PROTAHOVÁNÍ STRETCH FÓLIE

Z ovládacího panelu balicího stroje je možné ovládat jak poměr otáček mezi hlavními válci (primární protažení), tak výstupní sílu ve fólii (sekundární protažení).

Primární protažení fólie  = poměr otáček mezi hlavními válci

K primárnímu protažení stretch fólie dochází  mezi válci průtažného zařízení působením rozdílu v rychlosti jejich otáčení. Hlavním efektem je úspora  fólie. Rozsah primárního protažení fólie je od 50% do 500% podle druhu průtažné fólie.

U dvoumotorového průtažného zařízení lze velikost předepnutí stretch fólie nastavit v programu jako přírůstek délky fólie, tj. fólie se mezi válci průtažného zařízení protáhne o nastavenou hodnotu v procentech.

Sekundární protažení fólie  = výstupní síla ve fólii

Sekundární protažení stretch fólie vzniká mezi průtažným zařízením a paletou přímo tahem palety proti brzděným válcům průtažného zařízení a určuje těsnost balení (utažení fólie kolem baleného zboží). U tohoto typu  je rozsah protažení 70% až 200%, přičemž hodnota 100% znamená, že fólie opouští zařízení takovou silou, že po navinutí na zboží nedojde k jejímu prodloužení ani zkrácení.

AUTOMATICKÉ A POLOAUTOMATICKÉ BALICÍ STROJE

Automatické ovinovací stroje

Vykonávají kompletní balicí cyklus zcela automaticky dle nastavených parametrů (včetně zavedení, oddělení a zatavení fólie). Jsou specifické svou robustní konstrukcí a vysokým výkonem.

Pevně fixují a ovinují průtažnou stretch fólií zboží na paletě a zajišťují tak jeho dostatečnou bezpečnost při přepravě. Chrání balené zboží před vlhkostí, mechanickým poškozením, znečištěním i případnými ztrátami. Patří mezi ně ovíječe s otočným válečkovým dopravníkem a rotační ramena.

Specifikace:

 • pro zařazení do automatických výrobních linek
 • není nutná obsluha pro spuštění a ukončení balicícho procesu
 • vyžaduje se pouze přísun nezabalených palet a jejich odebírání
 • vysoká kvalita a kapacita balení, úspora stretch fólie

Poloautomatické ovinovací stroje

Vyžadují personální obsluhu během balicího procesu. Paletu je vždy potřeba umístit na balicí stroj a spustit proces balení.

Pevně fixují a ovinují průtažnou stretch fólií zboží na paletě a zajišťují tak jeho dostatečnou bezpečnost při přepravě. Chrání balené zboží před vlhkostí, mechanickým poškozením, znečištěním a případnými ztrátami.

Specifikace:

 • stroje jsou určeny do běžných provozuů s menší a střední kapacitou balených palet
 • jsou nabízeny v široké škále konfugurací, které dovolují kupujícímu zkombinovat takové moduly a funkce, aby optimálně vyhovovaly specifickým potřebám zákazníka
 • jsou vybaveny jednoduchým a přehledným ovládacím panelem a srozumitelnými ikonami pro snadnou obslubu
 • stroje je možné navíc dovybavit dalšími nadstandardními doplňky pro zkvalitnění a přizpůsobení vlastního procesu balení (včetně monotického předepínání průtažné fólie)

DRUHY OBALOVÉHO MATERIÁLU

ALU hliníková fólie (alobal)

Hliníková fólie o hustotě 2,7 g/cm³ se používá jako účinná ochrana při pečení nebo pro flexibilní balení potravin. Fólie je velmi poddajná a nepropustná pro světlo a vzduch, proto je vhodná pro balení produktů citlivých na vlhkost nebo kyslík. Pro zvýšení odolnosti je často laminována na jiné materiály, například papír nebo plasty.

LLDPE - Lineární nízkohustotní polyetylén

Linear Low Density PolyEthylene o hustotách 0,916-0,940 g/cm3. Díky pravidelné struktuře má LLDPE lepší mechanické vlastnosti a vyšší teplotu tání než LDPE o stejné hustotě. Vykazuje však lepší průzračnost, lesk i tepelnou svařitelnost. K typickým aplikacím LLDPE patří průtažné a přilnavé fólie.

MLLDPE - Metalocenový lineární nízkohustotní polyetylén

Metalocen Linear Low Density PolyEthylene vyráběný pomocí metalocenového katalyzátoru je výjimečný pro svou mimořádnou pevnost, pružnost, odolnost proti nárazu a propíchnutí. Vykazuje lepší průzračnost, lesk a tepelnou svařitelnost. K typickým aplikacím MLLDPE patří průtažné a přilnavé fólie. Je užitečný ve vysoce výkonných filmových aplikacích, jako jsou obaly na potraviny a lékařské účely, Metalocenové kopolymery představují nejmladší a nejmodernější skupinu polymerů ethylenu.

LDPE - Nízkohustotní polyetylén

Low Density PolyEthylene o hustotách 0,910 až 0,925 g/cm³ – vyniká řadou žádaných vlastností: průzračnost (lepší než má HDPE), ohebnost, svařitelnost, snadná zpracovatelnost, dobrá odolnost vůči nárazu, olejům a chemikáliím i značná nepropustnost pro vodní páru (horší než HDPE)  a v neposlední řadě také nízká cena. Použit může být samotný nebo v kombinaci s dalšími druhy polymerů etylénu i s jinými obalovými materiály jako je hliník či papír. Jeho největším konkurentem je LLDPE.

PF - Poliyolefinové fólie

Jedná se několikavrstvý smrštitelný materiál, který je ceněn díky své vysoké pevnosti, průhlednosti a maximální odolnosti proti vnějším vlivům. Nabízí vysoký stupeň ochrany proti vzduchu, mrazu a vlhkosti a také proti fyzickému poškození. Je maximálně vhodný pro potravinářství a další průmysl, kde je nutné produkty obemknout podle jejich vlastního tvaru a zdůraznit jejich optické vlastnosti.

PVC - Polyvinylchlorid

Jedná se o vysoce smrštitelnou fólii, která je již ale překonána modernějšími materiály. Mezi její přednosti rozhodně patří snadné použití (funguje téměř na všech typech strojů). Některé firmy nabízí na trhu druhy fólií schválené pro potravinářství, nicméně se stále jedná o fólii s vysokým obsahem jedovatých látek ftalátů (DEHP a DBP), které se uvolňují například při jejich svařování (chlór apod.). Dalšími nevýhodami této fólie je její tvarová a barevná nestabilita. Po čase se mění struktura - fólie křehne a mění se i barva - fólie žloutne.

PP - Polypropylénové fólie

Jedno či více vrstevné fólie z nesmršťujícího materiálu jsou hojně využívané v potravinářství, tiskařství, textilním průmyslu a v dalších průmyslových odvětvích, kde je třeba zachovat dobrou viditelnost produktu, popřípadě využít možnosti potisku obalu. Jedná se o kvalitní, pevný, leč křehký materiál. Standardně je nabízen ve verzi BOPP, CPP a také BOPP Antifog.

MDPE - Středněhustotní polyetylén

Medium Density PolyEthylene o hustotách 0,925 až 0,940 g/cm³. Má poněkud větší mechanickou pevnost, je tužší a méně propustný než LDPE s nižší hustotou. MDPE se zpracovává podobně jako LDPE, ale za trochu vyšších teplot.

HDPE - Vysokohustotní polyetylén

High Density PolyEthylene o hustotách v rozmezí od 0,935 do 0,965 kg/cm³. Je druhým nejrozšířenějším polymerem používaným v obalové technice. Vyniká odolností vůči vodnímu prostředí, alkoholům, ketonům, zředěným roztokům kyselin a zásad. Má dobré mechanické vlastnosti, je dobrou bariérou vůči vlhkosti, nikoliv však vůči kyslíku a organickým látkám. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korozi za napětí - ve výrobcích z HDPE vznikají trhliny.

Vlnitá lepenka

Lepenka je v zásadě papír o vyšší plošné hmotnosti vyráběný z několika vrstev, obvykle různého vlákninového složení. Použité suroviny jsou téměř z 90% získány recyklací a samotné lepenky jsou plně recyklovatelné a použitelné jako druhotná surovina. Neobsahují žádné škodliviny nebo zakázané chemické látky a splňují požadavky §4 zákona č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech).

 • Vlnitá lepenka dvouvrstvá

Progresivní obalový materiál vyráběný slepováním jedné vrstvy zvlněného papíru a hladké krycí vrstvy škrobovým lepidlem. Používá se na balení křehkého zboží, jako přebal pro nábytkáře, přířezy na podložky nebo ochranné a tlumící vložky ve skupinových nebo přepravních obalech.

 • Bednová a kufrová lepenka

Šedá tuhá lepenka o tl. 1,1 - 3 mm zpravidla ze sběrového papíru. Používá se především v nábytkářském průmyslu a jako podklad pro čalounění a polštářování, na výrobu lepenkových beden a obalů, jako knihařská nebo kufrová lepenka s různou úpravou povrchu dle použití (kalandrování, napouštění, lakování, polepování, laminace, potisk apod.)

 • Lepenka slepovaná

Má velmi dobré mechanické vlastnosti. Vyrábí se slepováním 2 - 5 vrstev strojní lepenky s různým vlákninovým složením. Kalandrovaná a ořezaná vícevrstvá šedá lepenka je určena především pro nábytkářský průmysl.

 • Lepenková hrana (úhelník)

Jedná se o dvouramenný rohovník tvarovaný jednoduchým slepením nepřetržitě navíjejících se kotoučů papíru a lepenky. Používá se k vyztužení a zabezpečení nákladu na paletě. Je vícenásobně použitelná a plně recyklovatelná.

DRUHY OVINU BALICÍHO PROCESU

Jednoduché balení - průtažné zařízení ovinuje zboží na paletě jedním směrem pouze při pohybu vzhůru.

Křížové balení - průtažné zařízení ovinuje zboží na paletě při pohybu nahoru i dolů. Používá se pouze v automatickém režimu.

Zvolený druh balení je indikován příslušnou svítící kontrolkou na ovládacím panelu u symbolu jednoduchého, resp. křížového balení.

NÁJEZDOVÁ RAMPA

Pro navážení zboží na točnu ovinovacího stroje se standardní výškou 77 mm (bez výřezu) pomocí nízkozdvižného vozíku nebo jiné ruční manipulační techniky je možné doplnit stroj o praktickou nájezdovou rampu. Rampa není součástí balení a je dodávána na objednávku jako jedno z volitelných příslušenství. Umístění (orientace) nájezdové rampy je dáno prostorovými a manipulačními poměry na daném pracovišti. Rampu lze instalovat při dodávce stroje nebo kdykoli později a montuje se pevně k základu ovinovacího stroje.

U nízké točny s výškou 18 mm je snížená nájezdová rampa dodávána jako součást stroje a je nutné ji mít naistalovanou.

Optické čidlo - pro měření výšky zboží na paletě

Toto zařízení slouží k tomu, aby průtažné zařízení automaticky zastavilo po zabalení vrchní části palety. Všechny balicí stroje WMS jsou vybaveny jedním ze systémů na odměřování výšky zboží na paletě
Systém s mechanicky snímanou výškou palety.

Na průtažném zařízení je umístěn mechanický koncový spínač. Podle výšky zboží na paletě se v liště na sloupu stroje nastavuje  poloha palce, který se zafixuje utažením aretačního šroubu. Tento systém je ekonomický a je vhodný tam, kde se výška zboží na balené paletě nemění často. Vyžaduje však pozornost obsluhy.

Systém s opticky snímanou výškou palety

Na průtažném zařízení je umístěno optické čidlo, které při vertikálním pojezdu průtažného zařízení snímá okamžitou výšku palety. V momentě, kdy optické čidlo nezaregistruje žádný odraz (je nad výškou zboží na paletě), průtažné zařízení pokračuje v pojezdu vzhůru jen do bodu nastaveného v parametrech stroje a poté se zastaví. Systém s optickým čidlem je univerzální. Je vhodný tam, kde se výška zboží na paletě často mění a nevyžaduje pozornost obsluhy.

Systém s pevnou výškou palety
Výška palety je nastavená z klávesnice do programu balicího procesu a průtažné zařízení se touto hodnotou řídí. Na stroji pak nemusí být namontován žádný další snímač výšky zboží na paletě.
Pevná výška palety ve variantě bez snímače výšky zboží je nejekonomičtější řešení. Systém s pevnou výškou palety klade však zvýšené nároky na obsluhu. Hodí se tam, kde se výška zboží na paletě nemění nebo se mění jen výjimečně.

ORIENTOVANÝ STOP TOČNY

Orientovaný stop znamená, že točna se vždy zastaví ve stejné poloze, jak byla na točnu usazena. Usnadňuje a zrychluje organizaci práce při nakládání a odebírání palet. V případě potřeby je možné točnu natočit ručně do polohy, která umožní paletu odvézt.

PŘÍTLAČNÉ ZAŘÍZENÍ

Přítlačné zařízení slouží k fixování nestabilního lehkého zboží na paletě nebo ke stlačení naložené palety před páskováním. Na sloup ovinovacího stroje je přítlačné zařízení montováno samostatně. Je možné jej tedy v případě potřeby namotnovat i dodatečně.

Elektrické přítlačné zařízení

U elektrického přítlačného zařízení je na vozíku poháněném elektromotorem upevněno rameno, na jehož konci je vlastní přítlačná kruhová deska. Volně se otáčí a výkyvné ložisko umožňuje její mírné naklápění. Na objednávku lze dodat desku obdélníkovou, opatřenou rovněž výkyvným ložiskem a navíc mechanismem, který zajistí, že po zvednutí nad zboží na paletě zaujme přítlačná deska vždy stejnou polohu. Přítlačná síla je nastavena pružinou u pohonu přítlačného zařízení. Při používání přítlačného zařízení je po dosednutí desky pružina stlačována a rozepne koncový spínač pohybu vozíku. Tím je vytvořena příslušná, z výroby nastavená přítlačná síla o maximální velikosti 500 N (50 kg). Elektrické přítlačné zařízení se ovládá z řídicího panelu stroje.
U modulu WMS STANDARD může být ovládáno také automaticky, je-li použití přítlačného zařízení nastaveno v balicím programu

Pneumatické přítlačné zařízení

U pneumatického přítlačného zařízení je na vozíku poháněném pneumatickým válcem upevněno rameno, na jehož konci je vlastní přítlačná kruhová deska. Volně se otáčí a výkyvné ložisko umožňuje její mírné naklápění. Přítlačná síla je přesně nastavitelná v širokém rozmezí  dle návodu a reguluje se nastavením tlaku vzduchu redukčním ventilem podle diagramu závislosti přítlačné síly na tlaku vzduchu. Pneumatické přítlačné zařízení se ovládá z řídicího panelu stroje.

Portálové přítlačné zařízení

Portálové přítlačné zařízení je určeno pro případy, kdy je nutné balené zboží stlačit velkou silou – až 1300 kg. Nad točnou je postaven portál s pneumatickým válcem a přítlačnou deskou. Ovládání portálového přítlačného zařízení je ruční páčkou, která ovládá pohyby pneumatického válce. Není zde žádná vazba na řídicí systém stroje. Portálové přítlačné zařízení se dodává zvlášť a má samostatný návod k montáži, obsluze a údržbě.

průtažné zařízení

Ruční brzda

Tento typ průtažného zařízení je namontován na vozíku, který se pohybuje po celé výšce sloupu balicího stroje. Na přední desce vozíku je umístěn vlastní držák fólie, do kterého se upíná role fólie mezi dva kuželynahoře a dole. Rukojetí na horním kuželu držáku lze seřídit potřebné napětí fólie. Otáčením rukojeti se utahuje nebo povoluje brzda a tím se nastaví brzdící síla.Napnutí mezi paletou a vozíkem fólie je vytvářeno pomocí utažení šroubu cívky průtažné fólie.

Je určeno k nenáročnému balení bez větších nároků na kvalitu balení a úsporu balicího materiálu a je určeno pro občasné balení (cca jednotky palet denně)

Mechanické předepínací zařízení

Průtažná fólie je mechanicky předepínána (prodlužována) při zachování pevnosti balení, čím jsou snižovány náklady na balení. Fólie je předepínána mezi dvěma hlavními válci, které jsou spolu v záběru přes řetězový převod, dochází k primárnímu protahování fólie a tím k její úspoře. Převodový poměr lze nastavit výměnou řetězového kola na válci a řetězu. Standardně je stroj vybaven převodem 130%.Spolu se strojem jsou dodávány sady ozubených kol pro změnu protažení (80%, 180%).

Je určeno pro kvalitní balení s minimálním požadavkem na změnu hodnoty primárního protažení.

Elektromagnetická brzda

Fólie je vedena pouze přes jeden pracovní válec. Primární protažení u tohoto typu není možné, uplatní se zde pouze sekundární protažení určené tahem palety proti pracovnímu válci, který brzdí elektromagnetická brzda. Ta umožňuje použití většího sekundárního protažení (tj. větší utažení fólie kolem zboží na paletě) a zvyšuje fixaci zboží k paletě.

Je určeno pro kvalitní balení s občasným požadavkem na změnu hodnoty primárního protažení.

Zařízení s 1 motorem LIGHT

Zjednodušená verze s 1 elektromotorem (Light) . Liší se od standardního provedení ručním zavedením fólie mezi válce a absencí krytu válců. Principem tohoto zařízení je primární protahování fólie mezi dvěma hlavními válci, které jsou spolu v záběru přes ozubený převod. Standardní převodový poměr je 180% a lze jej nastavit výměnou ozubených kol na válcích. Sekundární protažení fólie je vyvozeno tahem palety proti hlavnímu válci, jehož brzdná síla je určena rozdílem rychlostí motoru a otáčení palety. Toto protažení je nastavitelné na ovládacím panelu v rozsahu 70%-200%.

Určeno pro kvalitní balení s nižšími požadavky na změnu hodnoty primárního protažení.

Zařízení s 1 motorem

Principem tohoto  průtažného zařízení je primární protahování fólie mezi dvěma hlavními válci, které jsou spolu v záběru přes ozubený převod. Standardní převodový poměr je 180% a lze jej nastavit výměnou ozubených kol na válcích. Sekundární protažení fólie je vyvozeno tahem palety proti hlavnímu válci. Z ovládacího panelu lze ovládat sekundární protažení v rozsahu 70%-400%, přičemž hodnota 100% znamená, že fólie nebyla protažena ani uvolněna/zkrácena. Zařízení je určeno do provozů se střední nebo vyšší kapacitou balení s požadavky na kvalitu balení a úsporu fólie při zřídkavé změně hodnoty primárního protažení. Toto provedení jednomotorového průtažného zařízení se liší od provedení LIGHT výklopným krytem prostoru válců. To umožňuje rychlé zavedení fólie mezi válce průtažného zařízení.

Je určeno pro kvalitní balení s nižšími požadavky na změnu hodnoty primárního protažení.

Zařízení se 2 motory

Principem tohoto zařízení je protahování fólie mezi dvěma hlavními válci, které mají každý svůj pohon a různé otáčky. Primární protažení fólie lze navolit v řídicím systému stroje v rozsahu 50-500% podle druhu průtažné fólie. Sekundární protažení fólie je vyvozeno tahem palety proti hlavnímu válci. Z ovládacího panelu lze ovládat sekundární protažení v rozsahu 70%-400%, přičemž hodnota 100% znamená, že fólie nebyla protažena ani uvolněna/zkrácena. Zařízení je určeno pro kvalitní a náročné balení v provozech se střední a vyšší kapacitou balení a s požadavkem na úsporu spotřeby fólie a na časté změny parametrů balení. Zařízení snižuje spotřebu fólie cca o 20-50%, což zaručuje rychlou návratnost vložené investice. Toto předepínání nejen významně zvyšuje pevnost, ale současně umožňuje i balení snadno deformovatelného zboží.

 Je určeno pro kvalitní a náročné balení s častými změnami parametrů.

ROPING - MECHANISMUS STAHOVÁNÍ DO PROVÁZKU

Jde o volitelné vybavení pro průtažné zařízení s 1 nebo 2 motory. Tento mechanismus umožňuje průtažnou fólii v průběhu balení stáhnout (shrnout) do provazce. Shrnutí okraje fólie do provázku zajistí vyšší pevnost přibalení zboží k paletě. Zároveň je však zachován volný průchod světelných paprsků čidel detekujících paletu v automatických skladech či vidlí paletových vozíků. Ovládá se nastavením konfiguračních parametrů v balicím programu stroje.

RUČNÍ A AUTOMATICKÝ REŽIM OVINOVACÍHO STROJE

Ruční režim

V ručním režimu balicí proces ovládá po celou dobu obsluha stroje na řídicím panelu. Do ručního režimu se v řídicím systému přepneme tlačítkem PŘEPÍNÁNÍ AUTOMATICKÉHO A RUČNÍHO REŽIMU STROJE. Navolení ručního režimu signalizuje rozsvícená dioda na tlačítku. Zároveň se na displeji zobrazí nápis Ruční. V tomto režimu jsou aktivní tlačítka přímého ovládání akčních členů stroje, tlačítka parametrů, tlačítko volby režimu, a u modelů strojů WMS STANDARD také tlačítko uvedení stroje do výchozí pozice.

Automatický režim

V automatikém režimu probíhá balicí cyklus podle předem nakonfigurovaného postupu uloženého v paměti programu stroje. Automatický režim se nastaví tlačítkem PŘEPÍNÁNÍ AUTOMATICKÉHO A RUČNÍHO REŽIMU, kontrolka na tlačítku je zhasnutá. V automatickém režimu je možno spouštět již vytvořené programy, měnit jednotlivé parametry programů a tyto změny po zadání tlačítkového kódu trvale uložit. Volba automatického režimu je indikována nápisem "Automat" na displeji.

Točna ovinovacího stroje

Ovinovací stroje WMS mohou být vybaveny točnou dle výběru:

Standardní točna

S paletami je manipulováno pomocí vysokozdvižných vozíků. Po doplnění o nájezdovou rampu je možné používat i nízkozdvižné vozíky. Na přání lze točnu dodat s planžetou pro zaklesnutí fólie před začátkem balení. Tu lze případně namontovat i dodatečně.
Pohon standardní točny je ve dvou variantách:

 • Elektromotor s převodovkou - točna je poháněna řetězem. Toto řešení je určené do provozů s vyššími nároky na přesnost zastavení v bodě orientovaného stopu nebo pro točny s vyšší nosností (nad 1500 kg).
 • Elektromotor s mezipřevodem. První stupeň mezipřevodu je řešen klínovým řemenem, druhý stupeň je řetězový převod. Výhodou použití klínového řemenu je tišší chod, relativně měkký rozběh a doběh, a možnost točnu rukou proti odporu převodu pootočit – tato možnost by se měla používat jen výjimečně. Standardní točna má průměr 1500, 1650, 1800 nebo 2300 mm.

Točna s výřezem

Usnadňuje navážení palet na balicí stroj pomocí nízkozdvižných manipulačních vozíků bez nutnosti používat nájezdovou rampu. Další činnost stroje, jeho ovládání i možnost použít planžetu pro zaklesnutí fólie je standardní. Točny s výřezem lze zvolit z možných velikostních variant 1500, 1650, 1800 nebo 2300 mm.

Nízká točna Slim

Výška plochy točny nad podlahou je 18 mm. Je tím značně usnadněna manipulace při navážení a odvážení palet se zbožím. Montáž vyžaduje kvalitní rovný podklad (podlahu) a pro navážení zboží je nutné používat nájezdový můstek – je standardní součástí dodávky. Konstrukční řešení nové Slim točny spočívá zejména v prostorově méně náročném obslužném půdorysu. Nájezdové můstky k Slim točně jsou až 3,5 x menší než byl dosavadní standard. Konstrukční výška Slim točny 18 mm umožňuje zkrácení těchto můstků na pouhých 26 cm délky oproti běžným 1,2 – 1,7 m. Změna technického řešení tak umožnila nájezd na točnu z libovolného směru. Nízká točna se dodává o průměru 1650 mm.

Točna s válečkovou nebo řetězovou tratí

Toto provedení je určeno do balicích linek s dopravníkovou tratí. Podle řešení daného pracoviště zboží buď přijede automaticky nebo se přivolává tlačítkem PŘIVOLÁNÍ PALETY a po zabalení odesílá dále po trati přídavným tlačítkem ODESLÁNÍ PALETY. Točny s válečkovou tratímají průměr 1100 nebo 1300 mm.

Točna s gravitační válečkovou tratí

Ta je také určená do balicích linek s dopravníkovou tratí. Trať na točně není poháněna, zboží musí po trati přistavit a po zabalení odvézt obsluha ručně. Válečky na trati manipulaci pouze usnadňují. Točny s válečkovou tratí mají průměr 900, 1100 a 1300 mm.

ZAŘÍZENÍ PRO ODDĚLOVÁNÍ FÓLIE

Toto zařízení není standardní součástí dodávky, může být dodáno na objednávku k jednomotorovému průtažnému zařízení  (nikoli v provedení LIGHT) i k dvoumotorovému. Slouží k automatickému ukončení procesu balení. Při poslední otáčce točny se vysune hrot, který natrhne fólii. Poté se průtažné zařízení zastaví a tah palety fólii v narušeném místě přetrhne. Obsluha pak případně jen přihladí volný konec fólie k zabalené paletě.

ZÁPUSTNÝ RÁM

Pro navážení zboží na točnu se standardní výškou 77 mm (bez výřezu) pomocí nízkozdvižného vozíku nebo jiné ruční manipulační techniky lze použít zápustný rám. Montáž rámu vyžaduje stavební úpravy pracovního prostoru - zahloubení do podlahy a zabetonování rámu. Balicí stroj je pak do zapuštěného rámu vložen bez dalších montážních nebo jiných prací. Plocha točny se tím dostane na úroveň podlahy a při navážení zboží není nutno překonávat výškový rozdíl. Zápustnýý rám lze instalovat při dodávce stroje nebo kdykoli později. Před instalací zápustného rámu doporučujeme vypracovat alespoň zjednodušený projekt. U balicích strojů řady WMS umístěných v zapuštěném rámu je nutno zvlášť dbát zákazu vjíždění na plochu točny vysokozdvižným vozíkem. Zápustný rám není standardní částí stroje, dodává se na objednávku jako jedno z volitelných příslušenství.