Aktuality

Ekobal balí v novém - redesign webu

Vyzkoušejte hlavně vy. V souvislosti s 25. výročí od založení společnosti, jsme pro Vás během září spustili nové webové stránky, které odráží nové trendy, jsou více interaktivní a přizpůsobené prohlížečům chytrých telefonů. Pro uživatele přátelštější a přehlednější.

 

Už čtvrt století je EKOBAL s Vámi

Společnost EKOBAL oslavila dvacáté páté výročí svého založení 14. června ve Žlutých lázních v Praze. Do Podolí se kromě zaměstnanců a jejich partnerů vydalo 280 hostů z několika desítek společností.

EKO-KOM avizuje zvýšení povinných poplatků

Koncem června společnost EKO-KOM své klienty informovala o plánované změně struktury odměn, která vstoupí v platnost od ledna 2019. Ačkoliv definitivní podobu změny struktury odměn v současné době není známa, už nyní EKO-KOM informoval, že míra navýšení poplatků by se měla pohybovat v rozmezí 5 až 7 % ve všech obalových skupinách. S tímto navýšením lze počítat ve Vašich plánech a kalkulacích pro rok 2019.

Puzzle skládáme automaticky

Mnozí z Vás jistě darovali či nalezli pod vánočním stromkem puzzle nebo stolní deskovou hru. Věděli jste při tom, že se tyto hry rodí ve východočeské Poličce?

Česko má potíže s odpady z plastu

V České republice se začíná hromadit plastový odpad i tříděný papír. Máte zkušenosti, že jejich výkupní cena klesá? Nebo dokonce za jejich likvidaci máte zaplatit? Vše je následkem toho, že Čína od začátku roku výrazně omezila dovoz odpadů ke zpracování. Země přitom dosud ročně přijímala cca sedm miliónů tun druhotných surovin.

Pevnost lepicí pásky – Na co si dát ještě pozor!

Lepicím páskám jsme se již v EkObalové škole věnovali ve formě adheze a její testování v běžných podmínkách. Tentokrát se zaměříme na tloušťku lepicích pásek, neboť se na trhu velmi často objevují lepicí pásky, jejíchž technické listy neodpovídají reálným parametrům a jsou běžně zaměňovány.

Zkušební metody pro balení palet

Pevnost nákladové jednotky je možné testovat provedením typové zkoušky. Jelikož všechny nákladové jednotky mají tendenci k deformaci, je v konkrétních normách pro balení popsána přijatelná deformace.

PF 2018

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám letos, a tak trochu jinak, poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti, úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků.

Tradiční český výrobce MADETA a.s. ve světle Průmyslu 4.0

Pro Česko s jeho vysokou závislostí na zpracovatelském průmyslu asi není nic důležitějšího, než si nenechat ujet vlak v tom, co v Německu nazvali Průmysl 4.0. MADETA a.s. začala rozvíjet tuto komparativní výhodu, jak se dá. Své finanční prostředky investovala mj. do automatizace porcování a balení tvrdých sýrů ve svém největším a nejmodernějším závodě. MADETA Planá na Lužnicí, to je domov Jihočeského másla a přírodních sýrů, ale také nejmodernější mlékárna ve střední Evropě.

Proč je nezbytné znát i zdánlivě nepodstatné parametry stretch (průtažné) fólie

Stále se ve své praxi velmi často setkáváme s provozy, které v dobré víře nakupují folie, a to jak ve strojním, tak v ručním provedení s nepřiměřeně vysokým podílem papíru, tj. dutinek. Dutinka je sice nedílnou součástí fólie, avšak musíme si uvědomit, že se jedná pouze o odpad, který nejde efektivně využít a klient za něj v některých případe platí nepřiměřeně vysokou cenu. V rámci cyklu EkObalová škola se Vám budeme snažit vysvětlit právě tuto problematiku.

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Upozornění, že od dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.

Statická elektřina, nepřítel každého balení.

Statický náboj způsobuje v normálním životě i pracovních procesech mnoho problémů. Přeskok náboje při vystupování z automobilu, pokrývání ploch přitahovanými prachovými částicemi, problémy při umisťování folií a nálepek na plochy, poškození citlivých elektronických součástek nebo zařízení, … Se statickou elektřinou se v našem odvětví průmyslu setkáváme častěji, než bychom chtěli. Je to jev, se kterým se jen velmi těžko bojuje, ale to znáte z vlastní zkušenosti. Co můžeme dělat?

V tradiční firmě, netradiční řešení. Balení POS stojanů nemusí být černou můrou.

Prodejní POS stojany milují marketéři většiny firem. Jde o velmi nápaditý prodejní stojan určený pro maloobchodní síť, který odliší výrobky od konkurence. Jsou však také černou můrou technologů a logistiků jednotlivých firem. To co jedni milují, druzí nenávidí. Proč? Pro velmi nesnadnou manipulaci a balení těchto jednotek, tzv. mini paletek.

Jak jednoduše porovnat a vyzkoušet adhezi lepicích pásek?

Existuje několik zkušebních metod, které vyhodnocují odolnost proti odlupování, přilnavosti a mechanických vlastností lepidel a lepicích systémů. Testovací možnosti této komodity jsou široké a rozmanité. Dnes se „EkObalová škola“ pro každého bude věnovat zkouškám adhese pomocí ocelové kuličky, neboť se jedná o jeden z testů, který lze samostatně a jednoduše provést, a přijmout tak vlastní závěry. A vlastní - jsou ty nejcennější.

5 příčin škod vznikajících při přepravě

Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodu se zbožím. Případné náhrady škody na přepravovaném zboží jsou pro všechny druhy přeprav limitovány příslušnými mezinárodními úmluvami (CMR,CIM, Montrealský protokol, Haagsko-Visbycká pravidla, Hamburská pravidla atd.) pouze určitým finančním poměrem vztaženým na 1 brutto kg *) přepravovaného zboží, pokud nemáte sjednané jiné majetkové pojištění.