Testování pevnosti a stability palet

EKOBAL ekonomicky a ekologicky

Česká společnost EKOBAL vyvinula sadu zařízení pro testování stretch fólie a zabalení paletových jednotek pod názvem WRAPTEST a DYNTEST a PALFORCETEST. Jedinečné testovací zařízení WRAPTEST slouží k objektivnímu porovnání a měření vlastností průtažné fólie (procentuální předepnutí, sekundární napětí, pevnost atd.) a DYNTEST je určen ke zkoušení pevnosti zabalení paletové jednotky.

Kompletní sada zařízení byla zakoupena pro objektivní testování své výrobní činnosti i společností MANULI STRETCH v Německu.

 

PALFORCETEST

Vzhledem k rostoucím nárokům na optimalizaci balení se naše společnost rozhodla zainvestovat do nové měřící technologie, která umožní lépe pochopit balící proces našich zákazníků.

Jedná se o kompaktní přenosné zařízení pro měření zadržovací síly (retenční síly), pevnosti proti proražení u průtažné fólie. Tento systém nabízí novou úroveň získávání informací pro zlepšování balícího procesu. Výrazně zjednoduší tvorbu potřebných kritérií optimálního balení a rychle informuje o jeho možném zlepšení a to za pomoci velice výkonných měřících zařízení, která jsou certifikována metodou ASTM D4649. 

PalForceTest nám v praxi umožňuje sledovat naráz až tří bodů zabalené palety (horní, prostřední, dolní část) ze kterých pořídí datový záznam. Výstupem je poté informace v podobě množství retenční síly (měřeno v kg), kterou průtažná fólie tvoří v daném bodě. Data jsou pořizována bezdrátově a samotné zařízení nevyžaduje přístup k elektřině, můžeme tedy samotný test realizovat prakticky kdekoliv bez jakýchkoliv omezení.

 
Srovnávací graf vygenerovaný z aplikace

PalForceTest – Kvalita stvořená zkušenostmi

Po aplikaci nového typu fólie, kde jsme přesvědčeni o progresu daného balení, provedeme znovu datový záznam a během pár sekund zjistíme, zda naše přesvědčení má reálný základ. Všechny naměřené hodnoty jsou přeneseny do srovnávacího grafu, který je poskytnut zákazníkovi.

Dle našich dosavadních zkušeností je Force Test naprosto nezbytný pro každé relevantní zkušební balení. Dnes už si nedokážeme představit hledání dokonalého zabalení bez tohoto zařízení. Budeme se těšit na případnou návštěvu vašeho provozu, kde vám Force Test představíme v plné kráse.

DYNTEST

DYNTEST představuje zařízení pro dynamické měření kompaktnosti zabalení paletové jednotky. Umožňuje testovat zabalené paletové jednotky opakovaným dynamickým zatížením a vytvářet tak podmínky působící na přepravované zboží na cestě od výrobce k distributorovi či prodejci. Ovládací systém umožňuje navolit vhodný režim zrychlení, úsek rovnoměrného pohybu i režim zpomalení.

Vzhledem k praxi, kdy zejména v situacích vyvolaných zpomalováním dopravního prostředku (brzdění kamiónu) či při náhlé změně směru jízdy, dochází k destabilizaci paletových jednotek, posuvu zboží a v horším případě i k destrukci přepravního obalu. Výsledky zkoušek při proměnném zpomalení mohou být pro volbu parametrů balení rozhodující.

Otestováním různě balených paletových jednotek (odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti, ale i jiné způsoby páskování apod.) lze vyhodnotit optimální způsob fixování zboží na paletě.

 

Testovací zařízení je konstruováno pro zkoušení palet s fixovaným zbožím do hmotnosti 1000 kg

Sada DYNTEST je ověřena za použití systému Qualisys a pomoci ČVUT v Praze, Fakulty strojní.

 

Graf demonstruje zápis testu stability

WRAPTEST

Neméně důležitou částí souboru testovacích zařízení je speciálně vyvinutá testovací krychle, která imituje balenou paletu se zbožím. Na paletě o EUR 1200 x 800mm je upevněna 1000mm vysoká konstrukce. Jedna z vertikálních hran kostky je uložena v tenzometrech, které snímají velikost síly působící na hranu. Jedná se o sílu, která působí na hranu krabic, cihel, střešních tašek či jiného zabaleného zboží. Jiná hrana je osazena čepy pro rychlou a snadnou aplikaci imitace jiného než oblého provedení hrany. Další z hran je vyjímatelná, po jejím odstranění lze využít funkci – nahrazení druhu baleného zboží (kartóny, láhve, kanystry atd.) Lze tak vyzkoušet vzájemnou optimální relaci mezi produkty a parametry průtažné fólie, ale i parametry procesu balení – nastavení ovinovacího stroje.

Graf demonstruje výsledky měření

 

 

 

Odstavený soubor testovacích zařízení DYNTEST a WRAPTEST poskytne výrobci zboží expandovaného na paletách objektivní podklady pro optimalizaci nákladů na potřebné balicí prostředky – průtažná fólie, vázací pásky, ochranné papírové či plastové profily, paletizační pytle a další.

 

U skupinově baleného zboží v lepenkových krabicích navíc podá obraz o vhodnosti konstrukce skupinového obalu. Kupujícímu se podstatně zjednodušuje rozhodování, která z nabídek je pro jeho potřeby optimální v relaci vlastností balicího materiálu a nákupní ceny.

Zdaleka nemusí platit, že nejlevnější kilogramová cena průtažné fólie zaručí  nejmenší náklady na zabalení palety, ale naopak, ani drahá fólie se špičkovými vlastnostmi nemusí být ideální z hlediska nákladů na zabalení dané paletové jednotky.

Dalším pozitivním aspektem je stanovení objektivních informací pro pravidla o případných reklamacích s dodavateli a odběrateli paletových jednotek se zbožím, neboť vytvoření paletové jednotky  v souladu s výsledky výše popsaných testů zásadní měrou eliminuje poškození zboží v důsledku nedostatečného přepravního obalu.