Testování pevnosti a stability palet

EKOBAL ekonomicky a ekologicky

Česká společnost Ekobal vyvinula sadu zařízení pro testování stretch fólie a zabalení paletových jednotek pod názvy WRAPTEST a DYNTEST a PALFORCETEST. Jedinečné testovací zařízení WRAPTEST slouží k objektivnímu porovnání a měření vlastností průtažné fólie (procentuální předepnutí, sekundární napětí, pevnost atd.). DYNTEST je určen ke zkoušení pevnosti zabalení paletové jednotky. PALFORCETEST pro měření jakou zadržovací silou působí stretch folie na zabalené zboží.

Kompletní sada zařízení byla zakoupena pro objektivní testování své výrobní činnosti i společností MANULI STRETCH v Německu.

 

PALFORCETEST

S rostoucími nároky na optimalizaci balení se naše společnost rozhodla zainvestovat do nové měřicí technologie, která umožní lépe posoudit a vyhodnotit balicí proces našich zákazníků.

Jedná se o kompaktní přenosné zařízení pro měření zadržovací síly (retenční síly), tj. pevnosti proti proražení u průtažné fólie. Tento systém nabízí novou úroveň získávání potřebných informací pro zlepšování balicího procesu. Výrazně zjednodušuje tvorbu kritérií pro optimální balení a rychle informuje o jeho možném zlepšení a to za pomoci velice výkonných měřicích zařízení, která jsou certifikována metodou ASTM D4649.

PALFORCETEST nám v praxi umožňuje sledovat najednou až tři body na balené paletě (horní, prostřední, dolní část), ze kterých se pořídí datový záznam. Výstupem je poté informace o množství retenční síly (měřeno v kg), jakou průtažná fólie působí ve sledovaných bodech na náklad na paletě. Data jsou pořizována bezdrátově a samotné zařízení nevyžaduje přístup k elektřině. Můžeme tedy tento test realizovat praktickykdekoliv bez omezení.

 

PAFFORCETEST - KVALITA STROŘENÁ ZKUŠENOSTMI

Po výběru a aplikaci nově zvoleného typu fólie, u něhož jsme přesvědčeni o progresu daného balení, provedeme znovu datový záznam a během pár sukund zjistíme, zda má naše přesvědčení reálný základ. Všechny naměřené hodnoty jsou přeneseny do srovnávacího grafu a poskytnuty zákazníkovi.

Dle našich dosavadních zkušeností je PALFORCETEST naprosto nezbytný pro každé relevantní zkušební balení. Dnes už si nedokážeme představit nastavení dokonalého zabalení bez tohoto zařízení. Budeme se těšit na případnou návštěvu vašeho provozu, kde vám PALFORCETEST přestavíme v plné kráse.

 
Srovnávací graf vygenerovaný z aplikace
 

DYNTEST

DYNTEST představuje zařízení pro dynamické měření kompaktnosti zabalení paletové jednotky. Umožňuje testovat zabalené palety opakovaným dynamickým zatížením a vytvářet tak obdobné podmínky, jaké působí na přepravované zboží během cesty od výrobce k distributorovi či prodejci. Imituje zpomalování dopravního prostředku (brzdění kamiónu) i  náhlou změnu směru jízdy, při níž dochází nejčastěji k destabilizaci paletových jednotek, posuvu zboží a v horším případě i k destrukci přepravního obalu. Ovládací systém umožňuje navolit vhodný režim zrychlení, úsek rovnoměrného pohybu i režim zpomalení.

Výsledky zkoušek při proměnném zpomalení mohou být pro volbu parametrů balení rozhodující. Vzorovým otestováním různě balených paletových jednotek (odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti, ale i různé způsoby páskování ) lze vyhodnotit optimální způsob fixování zboží na paletě.

 

Testovací zařízení je konstruováno pro zkoušení palet s fixovaným zbožím do hmotnosti 1000 kg

Sada DYNTEST je ověřena za použití systému Qualisys a pomoci ČVUT v Praze, Fakulty strojní.

 

Graf demonstruje zápis testu stability

WRAPTEST

Neméně důležitou částí souboru testovacích zařízení je speciálně vyvinutá testovací krychle, která vhodně imituje balenou paletu se zbožím. Na EUR paletě 1200 x 800 mm je upevněna 1000 mm vysoká konstrukce. Jedna z vertikálních hran kostky je uložena v tenzometrech, které snímají velikost síly působící na hranu. Jedná se o sílu, působící v praxi na hranu krabic, cihel, střešních tašek či jiného zabaleného zboží. Jiná hrana kostky je osazena čepy pro rychlou a snadnou imitaci jiného než oblého provedení hrany. Další z hran je vyjímatelná. Po jejím odstranění lze využít funkci – nahrazení druhu baleného zboží (kartóny, láhve, kanystry atd.) Lze tak vyzkoušet vzájemnou optimální relaci mezi produkty a parametry průtažné fólie, ale i parametry procesu balení – nastavení ovinovacího stroje.

Graf demonstruje výsledky měření

 

Soubor testovacích zařízení DYNTEST a WRAPTEST poskytne výrobci zboží expedovaného na paletách objektivní podklady pro optimalizaci nákladů balicího procesu – průtažná fólie, vázací pásky, ochranné papírové či plastové profily, paletizační pytle a další.

U skupinově baleného zboží v lepenkových krabicích navíc WRAPTEST podá obraz o správném výběru konstrukce skupinového obalu. Kupujícímu se tak podstatně zjednoduší rozhodování, která z nabídek je pro jeho potřeby optimální v relaci vlastností balicího materiálu a nákupní ceny.

Zdaleka nemusí platit, že nejlevnější cena kilogramu průtažné fólie zaručí zároveň i nejnižší náklady na zabalení palety. Avšak naopak, ani drahá fólie se špičkovými vlastnostmi nemusí být ideální pro zabalení dané paletové jednotky.

Dalším pozitivním aspektem jsou objektivní informacíe pro stanovení pravidel k případným reklamacím dodavatelů a odběratelů paletových jednotek se zbožím, neboť vytvoření kvalitního obalu paletové jednotky  v souladu s výsledky výše popsaných testů zásadní měrou eliminuje poškození zboží během transportu.