Certifikáty

Integrovaný systém managementu kvality ISO 9001

Integrovaný systém managementu kvality ISO 9001

Společnost Ekobal s.r.o. získala certifikaci systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Proces certifikace probíhal v souladu se závazně stanovenými postupy certifikačního orgánu PRO-CERT s.r.o. Systém kvality je zárukou dodržování principů moderního řízení a zabezpečení kvality výrobků a služeb v oblasti obalových materiálů

Etický audit SMETA

Potvrzení o Etickém auditu

Společnost Ekobal s.r.o. úspěšně absolvovala etický audit SMETA "4 pillar". Proces certifikace probíhal v souladu se závazně stanovenými postupy certifikačního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o.. Etický audit je orientován na prověření etických hodnot v podnikání a dodržování etických principů ve společnosti. Společenost EKOBAL s.r.o. zvyšuje svou transparentnost vůči všem obchodním partnerům.

EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM
Společnost EKO-KOM a.s. udělila firmě Ekobal s.r.o. osvědčení, ve kterém se zavazuje k plnění své povinnosti spojené s využitím a zpětným odběrem odpadu a obalů podle §13 odst. 1 písemného zákona o obalech a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle §10 a §12 zákona o obalech příslušným orgánům.

Ecovadis 2021 & 2023 

Cílem metodologie EcoVadis je posoudit kvalitu firemního systému řízení udržitelnosti prostřednictvím jejích politik, opatření a výsledků. Hodnocení se zaměřuje na 21 kritérií seskupených do 4 kategorií: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek.

O ECOVADIS:

EcoVadis je světově nejdůvěryhodnějším poskytovatelem hodnocení udržitelnosti podnikání, inteligence a nástrojů ke zlepšení výkonu pro globální dodavatelské řetězce. S podporou výkonné technologické platformy a globálního týmu doménových expertů, snadno použitelné a využitelné hodnotící karty udržitelnosti EcoVadis poskytují detailní pohled na environmentální, sociální a etická rizika ve více než 200 nákupních kategoriích a ve více než 175 zemích.

Pro více informací o hodnocení Business Sustainability a EcoVadis navštivte www.ecovadis.com

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení