Certifikáty

Integrovaný systém managementu kvality ISO 9001

Integrovaný systém managementu kvality ISO 9001

Společnost Ekobal s.r.o. získala certifikaci systému kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Proces certifikace probíhal v souladu se závazně stanovenými postupy certifikačního orgánu PRO-CERT s.r.o. Systém kvality je zárukou dodržování principů moderního řízení a zabezpečení kvality výrobků a služeb v oblasti obalových materiálů

Etický audit SMETA

Potvrzení o Etickém auditu

Společnost Ekobal s.r.o. úspěšně absolvovala etický audit SMETA "4 pillar". Proces certifikace probíhal v souladu se závazně stanovenými postupy certifikačního orgánu SGS Czech Republic, s.r.o.. Etický audit je orientován na prověření etických hodnot v podnikání a dodržování etických principů ve společnosti. Společenost EKOBAL s.r.o. zvyšuje svou transparentnost vůči všem obchodním partnerům.

EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM
Společnost EKO-KOM a.s. udělila firmě Ekobal s.r.o. osvědčení, ve kterém se zavazuje k plnění své povinnosti spojené s využitím a zpětným odběrem odpadu a obalů podle §13 odst. 1 písemného zákona o obalech a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle §10 a §12 zákona o obalech příslušným orgánům.

Člen SYBA

Ekobal s.r.o. se stal členem České obalové asociace SYBA, která sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, balicích strojů a také zájmy výrobců baleného zboží týkajících se samotného balení. SYBA úzce spolupracuje s řadou profesních svazů a sdružení, ale i se vzdělávacími institucemi a zkušebnami.

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení