Co je Plastixx ? – Polymer Price Index

Plastixx je název pro index PIE (Plastic Information Europe), tj. cen polymerů v Evropě. Tento index od roku 2005 odráží vývoj cen plastů v západní Evropě. Výpočty jsou prováděny měsíčně na základě tržních cen za standardní termoplasty a konstrukční plasty publikovaných PIE.

Plastixx je název pro indexy termoplastů jako celek, Plastixx ST ukazuje cenový vývoj standardních plastů a TT That Plastixx zase inženýrských termoplastů. Indexový základ pro Plastixx ST a TT byl leden 2002 s 1000 body.

Metoda

Plastixx odráží cenové pohyby LD / LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT podle principu "Paascheho cenového indexu". Měsíční výpočet indexu je založen na průměrných měsíčních tržních cenách materiálů v souladu s váženými západoevropskými objemy spotřeby. Vážné objemy spotřeby jsou každoročně aktualizovány.

 

Paascheho index a diference

 
Objem výroby q se uvažuje z běžného období.
 
Paascheho index   
 
Srovnává hodnotu produkce (Q = p . q) běžného období s hodnotou téže produkce vyjádřenou v cenách základního období, tj. ukazuje změnu hodnoty produkce v důsledku změny cen za předpokladu, že objem výroby zvolíme na úrovni běžného období (určuje relativní změnu ceny při stálém objemu výroby z běžného období).  Z výše uvedeného je patrné, že tato metoda nesplňuje test záměny času, tedy vzhledem ke konstrukci podhodnocuje skutečnost.