Co už jsme zapomněli o balení do průtažné fólie

Proč balíme do průtažné fólie? Balení do průtažné fólie je o seskupení zboží (nákladu) a ochranném obalu. Zde uvádíme hlavní myšlenky, které jsou základem tohoto postupu. Cílem balení do průtažné fólie je, a vždy tomu tak bylo, bezpečný příjezd palet s výrobky do jejich míst určení za nejnižší cenu.

 

Seskupení

Již v 70. letech si velká část průmyslu uvědomovala ergonomické a ekonomické výhody sjednocení. „Vytváření velkých nákladů z malých“ neboli seskupení zboží na paletách se stalo metodou používanou v tom nejširším měřítku u expedovaných výrobků.

           

 

Ochranný obal

Ochranný obal má schopnost udržet sjednocené palety s výrobky ve stavu tak, jak byly „skutečně zhotoveny“.  Fólie pak poskytuje účinnou a úspornou ochranu, pokud je řádně použita. V současnosti se fólie stala nejoblíbenější formou ochrany skupinových nákladů na paletách.

 

 

 Vibrace

 
Vibrace je výrazem pro síly vyvíjené na paletu s výrobky během přepravy z jednoho místa do dalšího. Tyto síly jsou největším  nepřítelem ochranného obalu. K ochraně před vibracemi musí být ochranný obal použit účinným způsobem. Neúčinný ochranný obal 
vede k poškození výrobků,  nespokojenosti zákazníků, nadměrným finančním nákladům a zbytečnému plýtvání. 
 

Dodání požadované síly ochranného obalu

Fólie rozprostřená po sjednoceném nákladu poskytuje jistotu velikosti síly ochranného obalu s každým použitým ovinutím. Počet použitých vrstev fólie znásobený balicí silou se rovná síle ochranného obalu (počet vrstev fólie x balicí síla na jedno ovinutí = síla ochranného obalu). Síla ochranného obalu, obvykle vyjádřená v kilogramech, je to, co drží náklad pohromadě.

 

 

 

„Síla ochranného obalu“

Celkový tlak, kterým fólie vykonává stlačení nákladu. (dostředná síla, retenční síla, balicí síla, …)

Zabránění poškozením

K účinné ochraně obalem dojde, když síla ochranného obalu vyhovuje požadavku na ochranu nebo jej překračuje, u jakéhokoli daného nákladu. Účinný ochranný obal zamezuje poškození a zajišťuje, aby výrobky dojeli do míst určení v takovém stavu, v jakém byly vyexpedovány.

 

 

Upozornění

Předepínání je výrazem, který je neoddělitelně spjatý s balením do průtažné fólie. Tento postup zvyšuje počet palet, jaký lze zabalit s pomocí role průtažné fólie. Například předepínáním 1.000  metrů  dlouhé role  průtažné fólie na 100% se zvyšuje její výtěžnost na 2.000 metrů. Předepínáním stejné role fólie na 200% by zvýšilo výtěžnost na 3.000 metrů.  V případě ruční aplikace nedochází téměř k žádnému předepínání.