Co znamenají značky a symboly na obalech o obalech

Na obalech od zboží jsou natištěny nejrůznější značky a symboly. Některé z nich jako značky CE a Klasa jsou notoricky známé. Jiné již méně. Většina značek na obalech se vztahuje především ke zboží. Některé značí, že výrobek je vyroben určitým způsobem jako značka CE. Jiné jako Klasa vypovídají o kvalitě, složení a místě, kde zboží bylo vyrobeno.

Mimo to na obalech nacházíme i další značky, které se vztahují k obalům a obalovým materiálům. Ty nejdůležitější z nich vám představíme v tomto článku.

Tříšipkový trojúhelník

Symbol tříšťkového trojúhelníku znamená, že obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Rozlišují se dva druhy trojúhelníku – trojúhelník s vyplněnými a nevyplněnými šipkami:

Průhledný trojúhelník z nevyplněných šipek PAP obal  „Průhledný“ trojúhelník z nevyplněných šipek znamená, že obal je vyroben z již recyklovaného materiálu. Může být označne PAP.

 

Trojúhelník s vyplněnými šipkami ALU 41Trojúhelník s vyplněnými šipkami značí, že obal je určen k recyklaci. Symbol je doplněn o písmennou, číselnou nebo kombinovanou zkratku konkrétního materiálu, ze kterého je obal vyroben. Toto označování více než běžným spotřebitelům pomáhá při třídění odpadu provozovatelům sběrných systémů. Zde je příklad označení "41 ALU".

Způsob označování výrobků symbolem trojúhelníku a zkratky materiálu je upraven v normě ČSN 77 0052-2.

Panáček vyhazující obal do koše

Symbol panáčka, který vyhazuje obal do koše, má za cíl informovat zákazníky o způsobu likvidace obalu – vyhozením do Symbol panáčka, který vyhazuje obal do košeodpadkového koše nebo do kontejneru na tříděný odpad. Tuto značku dávají výrobci na obaly od svých výrobků dobrovolně. Nevede je k tomu zákon, ale zájem o ekologické zpracování odpadu z jejich výrobků.

Zelený bod

images.jpgZnačka Zelený bod značí, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadového materiálu. Tento symbol má především za cíl informovat koncového zákazníka, že výrobce obalu bere ohled na životní prostředí.

Více se o Zeleném bodu můžete dočíst zde.

Další symboly, se kterými se můžete setkat a které se vztahují k obalům, se mohou vztahovat k legislativě jiného státu nebo se může jednat o různá marketingová označení, jejichž sdělení je neprůkazné.