EKO-KOM avizuje zvýšení povinných poplatků

Koncem června společnost EKO-KOM své klienty informovala o plánované změně struktury odměn, která vstoupí v platnost od ledna 2019. Ačkoliv definitivní podobu změny struktury odměn v současné době není známa, už nyní EKO-KOM informoval, že míra navýšení poplatků by se měla pohybovat v rozmezí 5 až 7 % ve všech obalových skupinách. S tímto navýšením lze počítat ve Vašich plánech a kalkulacích pro rok 2019.

     Odůvodnění EKO-KOMu se zakládá na historicky stávající struktuře odměn, jenž je v platnosti od 1. ledna 2017. Dle dostupných informací z EKO-KOMu aktuální poplatky neodráží aktuální i předpokládané náklady na sběr, třídění a využití jednotlivých materiálů obalového odpadu a to včetně cen druhotných surovin. Odměny za sdružené plnění tak neodrážejí reálnou ekonomickou nákladovou cenu v oblasti třídění a recyklace obalových odpadů tak, aby společnost EKO-KOM byla schopna zajistit splnění požadovaných procent využití a recyklace obalových odpadů. Důvodem předpokládaného navýšení je tak obecný celorepublikový tlak na růst cen - inflace a dále pak změny cen na trhu druhotných surovin.

Definitivní změnu struktury odměn by jsme měli znát závěrem tohoto roku.

     Zůstává tedy otázkou, zda provozní výsledek hospodaření za rok 2017, jenž dosahuje cca 64 mil.*) je natolik nedostatečný, že vede k nutnému zdražování těchto poplatků. Navíc čtením zveřejněných účetních závěrek a výročních zpráv na www.justice.cz za poslední roky lze považovat v určitých bodech za velmi zajímavé čtení.

     Do jaké hloubky pak vysvětlení EKO-KOMu, jenž své zdražení odůvodňuje zajména na míru inflace (v roce 2017 byla ČSÚ vyčíslena 2,5%), je součástí pokrytí plánovaného navýšení o 5 až 7 % je k zamyšlení. 

    Je však všeobecně známo, že tyto poplatky v ČR jsou oproti stávajícím systémům využívání odpadů v Evropě řádově nižší. Tak pokud toto procentuální zdražení povede ke zlepšení využívání odpadů, je třeba se globálněji zamyslet a říct si: "Proč ne?"

 

 

 

                                                                                                                            *)Zdoj: https://gnosus.bisnode.cz/report/4155100