Flexibilní obal: Co je to?

Laická i odborná veřejnost často používá termín „flexibilní obal“ pouze pro plastové, tzv. měkké obaly. Situace kolem flexibilních obalů je trochu složitější a není spojena s jedním konkrétním materiálem.

Flexibilní obaly jsou obaly, které s úbytkem objemu mění nebo mohou měnit svůj tvar, při zachování stejné úrovně ochranných vlastností – tašky, sáčky, pytle, obchodní tašky, obálky atd. Tato vlastnost není navázána na jeden konkrétní typ materiálu. Vedle plastových obalů se často využívají i kompozitní hliníkové fólie a papír. Flexibilních obalů se využívá především z důvodu úspory prostoru v logistice – ať již v přepravě či skladování.

Mezi flexibilní obaly lze zahrnout i ovinovací fólie, ať už LDPE, HDPE, PVC či stretch fólie. U nich se však flexibilitou myslí především jejich přilnavost a průtažnost – schopnost perfektně ovinou a fixovat zboží umístěné v různých přepravních a distribučních obalech bez závislosti na jejich velikosti, tvaru a rozměrech. V případě snížení objemu zboží, které obaluje, ale může dojít ke snížení ochranných vlastností obalu nebo k jejich úplnému znehodnocení.