Hodnocení udržitelnosti EcoVadis

Jako součást iniciativy EKOBAL nedávno opětovně provedl hodnocení udržitelnosti EcoVadis.

Cílem metodologie EcoVadis je posoudit kvalitu firemního systému řízení udržitelnosti prostřednictvím jejích politik, opatření a výsledků. Hodnocení se zaměřuje na 21 kritérií seskupených do 4 kategorií: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek.

Jsme hrdí na to, že můžeme oznámit, že společnost EKOBAL získala stříbrné hodnocení udržitelnosti a řadí nás mezi 25% nejlepších společností hdnocených EcoVadis

Renata Dobešová, CEO společnosti EKOBAL, komentovala:

"Je to skvělá zpráva, znamená nto však jen začátek naší cesty k zlepšení celkové udržitelnosti.  Budem i nadále vylepšovat a kontrolovat oblasti našeho podnikání, neboť všichni musíme v tomto boji pro zachování přistoupit s odpovědností. "

Děkujeme týmu EKOBAL za veškerou jejich tvrdou práci, která nám pomohla dosáhnout tohoto hodnocení. Za jejich podporu a odhodlání přistoupit k této iniciativě.

 

O EcoVadis:

EcoVadis je světově nejdůvěryhodnějším poskytovatelem hodnocení udržitelnosti podnikání, inteligence a nástrojů ke zlepšení výkonu pro globální dodavatelské řetězce. S podporou výkonné technologické platformy a globálního týmu doménových expertů, snadno použitelné a využitelné hodnotící karty udržitelnosti EcoVadis poskytují detailní pohled na environmentální, sociální a etická rizika ve více než 200 nákupních kategoriích a ve více než 175 zemích.

Pro více informací o hodnocení Business Sustainability a EcoVadis navštivte www.ecovadis.com