Internetový servis strojů jako nová éra služeb

Zavedení nových internetových technologií, jako nástroje pro servis balicích strojů, nabízí nové služby s přidanou hodnotou pro zlepšení spokojenosti zákazníků.

Dodavatelé technologií po celém světě nyní ve stále větší míře nabízejí širokou škálu služeb – od nonstop dodávek náhradních dílů až po prediktivní údržbu, vzdálené sledování stavu a záruky dostupnosti s cílem zdokonalit nejen své vlastní stroje, ale zlepšit i výkonnost svých zákazníků. 

V souladu s tímto trendem i společnost EKOBAL spol. s r.o. zavedla novu službu pro své zákazníky, jenž jejich strojům a technologickým zařízením zlepší servisní pohotovost, ale i výkonnost výrobních procesů. V rámci této služby jsme schopni zajistit: 

  • Rychlou technickou podporu zákazníkovi
  • Bezprostřední kontakt se strojem zákazníka “online”
  • Levné a spolehlivé technické řešení
  • Zkušený tým servisních techniků a aplikačních inženýrů

Klíčovým nástrojem k tomuto přístupu založenému na „strojovém servisu“ je rozmach výrobních zařízení připojených prostřednictvím internetových komunikačních technologií. EKOBAL se posunul od “až budete mít problém, tak zavolejte a přijedeme“ ke stavu, kdy může dodané stroje vzdáleně monitorovat, diagnostikovat závady, měnit nastavení strojů a v případě přání zákazníka i aktualizovat SW.

Výhody služby

Tyto služby s přidanou hodnotou přinášejí řadu výhod, například:

  • zlepšení výkonu strojů
  • snížení výrobních nákladů
  • předpověď budoucích potřeb údržby
  • zlepšení školicích metod
  • snížení kvalifikačních požadavků na obslužný personál
  • posílení dodavatelko-odběratelských služeb 

Jak to funguje?

Uživatel připojí zařízení s rozhraním EtherNet ke komunikační bráně prostřednictvím portu LAN. Komunikační brána vytvoří zabezpečený tunel (VPN) s cloudovým serverem prostřednictvím Ethernetu nebo mobilní sítě. Uživatel přistupuje k datům prostřednictvím webové adresy z běžného webového prohlížeče, resp. s nainstalovaným doplňkem prohlížeče.

Co je Dálková diagnostika?

Dálkový servis společnosti EKOBAL prostřednictvím Ethernetu zajišťuje přímou vazbu mezi řídicím systémem stroje pro sběr základních informací o poruše i pro rychlou diagnostiku problému a nalezení účinných řešení.

Pomocí dálkového servisu je možné nahlédnout "dovnitř" řídicího systému a pomoci zákazníkovi diagnostikovat problém vzniklý na stroji. Dálkový servis společnosti EKOBAL umožňuje analýzu stavu stroje, vyhodnocování logu závad, úpravu parametrů stroje i aktualizaci SW stroje.

Cílem Dálkové diagnostiky je zkrátit odstávku stroje tím, že následná servisní činnost je již přesně cílená. To s sebou přináší především redukci ztrát zákazníka, které vznikají odstávkou stroje.