Jak na balení do průtažné fólie? Kontrola, měření a sledování.

S ohledem na každoroční ohromné množství odpadu z neprodejných produktů vyplývající z neefektivního ovinování, je zlepšení účinnosti ovinování důležitým krokem v každém provozu.

 

 

 

 

Klíčem k jednotnosti je kontrola, měření a sledování

Po určení správné zadržovací síly u vašich paletových nákladů, může být lákavé jednoduše na počátku nastavit balicí stroj, počet ovinů a zadržovací sílu. To však neznamená, že vaše práce končí. Aby bylo zajištěno, že vámi expedované zboží je trvale a účinně zabaleno, musíte kontrolovat, měřit a sledovat.

To jsou hlavní úkoly, které vám pomohou určit, jak dobře je vaše nastavení na ovinovacím balicím stroji účinné, mohou vám pomoci identifikovat problémové oblasti či příležitosti ke zlepšení.

 

Doporučujeme (opravdu) sledovat a měřit zejména tyto metriky:

  • Zadržovací síla
  • Náklady
  • Poškození zboží při přepravě či nakládce

Zadržovací síla

Je opravdu obzvláště důležité měřit a sledovat tuto základní jednotku, jako část výkonu ovinování. Pokud nemáte měřící zařízení, které automaticky monitorují zadržovací síly, zkontrolujete t

ento parametr alespoň jednou za směnu na každém druhu obalu. Opravíte, tak okamžitě případné

 odchylky od svého standardu.

Nejste si jisti, jak velká by měla být zadržovací síla na vašich paletách? Máme jednoduchý nástroj na základě dlouholetých zaznamenaných pozorování v terénu. Naše doporučení zadržovacích sil je dobrá reference pro uživatele, kteří potřebují jiný zdroj k porovnání, případně chtějí kontrolovat jejich stávající standardy nastavených zadržovacích sil.

 

Náklady a škody

Monitorování a sledování nákladů a škod poskytují užitečné údaje pro hodnocení návratnosti investic do vynaloženého úsilí spjatého s ovinováním palet. V ideální případě to začíná před zavedením nových postupů, nebo balicích praktik. Vytvoření tzv. „baseline“ vám pomůže ve vyjasnění balení „před“ a  „po“, vždy budete mít s čím porovnávat.

Měření a porovnávání vám dá konkrétní znalosti o tom, jak efektivní je vaše úsilí vynaložené do ovinování. Pokud vše budete sledovat důsledně, budou všechny „špičky“ v nákladech nebo poškození zboží při přepravě sloužit jako semafor, upozorní zda máte problém ve svém procesu balení palet.

„ Kontrolní systém umožňuje zákazníkům využívat vyšší stupeň kvality balení, což má za následek vyšší stabilitu palet a nižší náklady spojené s poškozením zboží při přepravě. Opravdu se jedná o nemalé částky.“  - Renata Dobešová, Obchodní ředitelka