Jak předcházet znehodnocení krmiva?

Rok 2015 byl pro zemědělské odvětví ve znamení ztrát a poklesů produkce. Extrémní počasí ukázalo, že je potřeba s ním počítat i na území střední Evropy. Prognózy stále upozorňují, že extrémům ještě zdaleka není konec. Přečtěte si, jak je možné snížit možná rizika spojená s extrémním počasím díky správnému balení siláže.
Podle výzkumů vstoupila Země do fáze jednoho z nejsilnějších oceánských proudění El Niño již v minulém století. Nastala změna klimatického systému, která zvýšila globální teplotu a přivodila extrémní počasí po celém světě, což se projevilo na teplotách už v roce 2014. Podle odborníků je nyní vysoce pravděpodobné, že rok 2016 bude ještě teplejší, než minulý rok. El Niño, kterému jsme momentálně vystaveni, obvykle trvá devět měsíců až dva roky, výjimečně se ale může prodloužit až na čtyři roky a nelze tedy vyloučit, že nás historicky jedno z nejteplejších období čeká i v roce 2016.
 
Počasí bohužel zatím ovlivnit neumíme. Můžeme se ale dobře připravit a alespoň částečně předcházet rizikům spojeným s degradací kvality krmiva způsobené ultrafialovým zářením a to díky správnému balícímu procesu a používáním agro fólie té nejvyšší kvality.
 

Balící proces

Výsledky vědeckého experimentu prováděný institutem IBERS v Anglii jasně ukazují velmi reálné přínosy v rámci uplatňování dodatečných vrstev agro fólie pro siláž. V regionu Anglie a Irska farmáři dlouhodobě aplikovali pouze 4 vrstvy agro fólie v rámci jednoho balíku. Avšak experimentální data ukázala, že navýšením vrstev ze 4 na 6 se zásadně vylepšila fermentace, kyslíková bariéra, současně se zredukovala tvorba plísně a sušiny u jednotlivých siláží.
 
IBERS uvádějí, že pozorované rozdíly jsou vysoce statisticky významné. Jedná se totiž o první komplexní a přesvědčivý pokus, který prokázal významné zlepšení vlastností senáže díky zvýšení počtu vrstev.
 

Tipy pro správné balení

 • Použijte minimálně 6 vrstev fólie pro růst ochrany před poškozením a pro lepší vzduchotěsnost
 • Zabalte co nejdříve – maximálně během 12 hodin, s použitím vysoce kvalitní fólie s průtažností 55 – 70% (doporučujeme foukanou – blown technologii)
 • Používejte fólií s velkou odolností proti protržení a velkou lepivostí (doporučujeme foukanou – blown technologii)
 • Vyhýbejte se balení ve vlhkém prostředí
 • Vyčistěte pravidelně předepínací válce, aby se zabránilo nahromadění lepidla
 • Manipulujte s balíky velmi opatrně a minimálně, aby nedošlo k poškození fólie
 • Pokud dojde k vytvoření otvorů ve fólií, ihned opravujte doporučenou lepící páskou
 • Zvažte použití pouze bílé a zelené fólie ke snížení tepla na povrchu balíků a minimalizujte tak znehodnocení krmiva

Klíčové vlastnosti vysoce kvalitní fólie

 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Vysoká úroveň lepivosti
 • UV Protekce
 • Plastová dutinka

Doporučené fólie

Ekobal vám doporučuje fólie Maxtech nebo AgriSpinflex.