Navštivte nás na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Tradiční doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu, kterého se pravidelně účastníme, přichází letos do pavilonu A2 v inovované formě. Tímto Vás srdečně zveme na ukázku interaktivní balicí linky, kdy letos předmětem balení je oblíbený nápoj od firmy KOFOLA.

V rámci celé expozice můžete vidět tisk malých předmětů, etiketování a značení, vysoce kvalitní a přesné váhy, komponenty pro průmyslovou automatizaci v podobě savek a úchytek pro roboty, identifikaci palet s pomocí RFID technologií a QR kódů. Za společnost EKOBAL s.r.o. doplníme expozici o plně automatický ovinovací balicí stroj z řady ROTOMATIC.

 

Rotomatic: Minimální spotřeba folie, vysoká produktivita stroje

Plně automatický stroj pro zařazení do dopravních tratí. Stroj je určen pro provozy s velmi vysokou kapacitou balení a vysokými nároky na obal, který zaručuje dokonalou fixaci zboží na paletě při minimální spotřebě fólie. Vysoká produktivita stroje je umožněna technologií balení, při níž balená paleta není otáčena jako u standardních strojů, ale stojí na dopravníku a je ovíjena vysokou rychlostí rotující fólií kolem této palety. Při tomto způsobu balení na paletu nepůsobí žádné dynamické síly. Pro nejvyšší balicí výkony je stroj dodáván v provedení se dvěma předepínacími zařízeními.

Stroj je schopen, po najetí palety se zbožím, automaticky spustit cyklus balení, tuto paletu zabalit a vyslat signál o ukončení balení.

Výchozí poloha balení je libovolná, čímž je umožněna fixace pouze horního nebo spodního okraje zboží, nebo zpevnění uprostřed balené palety. Vysoká kvalita všech typů balení (jednoduché, křížové, prachotěsné a vlhkotěsné) je ještě vylepšena funkcí tepelného spojení konce fólie s posledními vrstvami fólie na balené paletě.

Řídicí systém stroje: až 20 volitelných balicích programů

Balící stroj je vybaven řídicím systémem, který je ovládán z operátorského panelu. Řídicí systém umožňuje nadefinovat až 20 balicích programů. Automatický cyklus stroje spouští řídicí systém linky v závislosti na pohybu baleného zboží po lince, případně z ovládacího panelu stroje. Řídicí systém je vybaven modulem hlášení chyb stroje. Tento systém uživateli umožňuje snadno zjistit příčinu zastavení stroje. Komunikace stroje se systémem řízení linky probíhá prostřednictvím komunikačních signálů nebo ethernetu.

Nastavení jednotlivých balicích programů umožňuje volbu způsobu balení (jednoduché, křížové, prachotěsné, vlhkotěsné, balení samostatných pruhů), volbu použití přídavných zařízení, nastavení parametrů balení v jeho jednotlivých fázích (předepnutí, rychlosti, počty otáček), zesílení obalu v definovaných výškách balení.

Vybavení stroje Robomatic pro hladký provoz

 
  • Ukončovací zařízení: Stroj je vybaven zařízením pro svaření dvou posledních vrstev zakončené fólie. Toto zařízení současně fólii oddělí a konec fólie zachytí pro další balicí cyklus.
  • Přítlačné zařízení: Stroj lze vybavit mechanismem přidržovače nestabilního zboží. Jedná se mechanické nůžkové zařízení, které je spouštěno z horního rámu stroje
  • Zabezpečovací zařízení: Stroj je nutno vybavit elektronickým zabezpečovacím zařízením bránícím obsluze vstoupit do prostoru stroje po dopravních tratích.
  • Dopravníky: Stroj je možno dodat včetně dopravních tratí, zajišťujících přesun baleného zboží do a z pracovního prostoru.
  • Zvedací zařízení: Umožňuje provádět podbalování palety, a tím zlepšit fixační vlastnosti obalu mezi baleným zbožím a paletou. Je umístěno ve středu stroje pod dopravníkem. Pro zdvižení palety jsou použity pneumatické měchy na stlačený vzduch.
  • Oplocení: Stroj je nutno vybavit ochranným oplocením bránícím obsluze vstoupit do prostoru stroje během balení. Pro provoz stroje je nutno zajistit přístup pro výměnu fólie z obou stran dopravních tratí. V případě otevření vstupních dveří během balení je stroj zastaven.

Prospekt k ovinovacímu balicímu stroji ROTOMATIC.