Nový PalForceTest (test paletových stabilizačních sil) společnosti Ekobal

Vzhledem k rostoucím nárokům na optimalizaci balení se naše společnost rozhodla zainvestovat do nové měřící technologie, která umožní lépe pochopit balící proces našich zákazníků.

Jedná se o kompaktní přenosné zařízení pro měření zadržovací síly (retenční síly), pevnosti proti proražení u průtažné fólie. Tento systém nabízí novou úroveň získávání informací pro zlepšování balícího procesu. Výrazně zjednoduší tvorbu potřebných kritérií optimálního balení a rychle informuje o jeho možném zlepšení a to za pomoci velice výkonných měřících zařízení, která jsou certifikována metodou ASTM D4649. 

PalForceTest nám v praxi umožňuje sledovat naráz až tří bodů zabalené palety (horní, prostřední, dolní část) ze kterých pořídí datový záznam. Výstupem je poté informace v podobě množství retenční síly (měřeno v kg), kterou průtažná fólie tvoří v daném bodě. Data jsou pořizována bezdrátově a samotné zařízení nevyžaduje přístup k elektřině, můžeme tedy samotný test realizovat prakticky kdekoliv bez jakýchkoliv omezení.

PalForceTest – Kvalita stvořená zkušenostmi

Po aplikaci nového typu fólie, kde jsme přesvědčeni o progresu daného balení, provedeme znovu datový záznam a během pár sekund zjistíme, zda naše přesvědčení má reálný základ. Všechny naměřené hodnoty jsou přeneseny do srovnávacího grafu, který je poskytnut zákazníkovi.

Dle našich dosavadních zkušeností je Force Test naprosto nezbytný pro každé relevantní zkušební balení. Dnes už si nedokážeme představit hledání dokonalého zabalení bez tohoto zařízení. Budeme se těšit na případnou návštěvu vašeho provozu, kde vám Force Test představíme v plné kráse.


Dřívější a související články: Řešení kontroly kvality palet je v automatizaci