Otestovali jsme za vás 8 µm

Zajímalo nás, jak tyto fólie obstojí při testu stability palet. Testovanými vzorky byly 8μm fólie vyráběné třemi různými technologiemi. Inovace v obalové branži nemusejí být zrovna revoluční, ale je dobré, když lidem usnadní život a zároveň pomohou snížit dopady lidské činnosti na životní prostředí. Tímto trendem se stalo používání nízkomikronážních stretch fólií 8–12 μm vyráběných různými technologiemi.
Testovanými vzorky byly 8μm fólie vyráběné třemi různými technologiemi.
 
  • Cast-extruzí, tj. technologií, u níž se tavenina nanáší na speciální válec, čímž vzniklá fólie získává homogenní parametry a lze ji použít na vysoce výkonných ovíjecích strojích.
  • Blown technologií – vyfukováním, zde se z taveniny získávají vzduchem tvarované hadice.
  • PRESTRETCH – předepnutá, kde se jedná o kombinaci jakékoliv předešlé technologie výroby fólie a jejího dalšího zpracování na speciálních předepínacích a převíjecích zařízeních, jež jsou schopna vysoce kvalitní fólii do určené míry předepnout, popř. zahnutím okrajů i zásadně zvýšit její pevnost. 
Testování bylo provedeno na paletách stejného druhu a stejného složení při stejném nastavení testovacího zařízení DYNTEST.
 
Z uvedeného testu je patrné, že předepnuté fólie lépe přilnou k balenému zboží a nemají tendenci se povolovat při manipulaci a transportu. V testu stability palet se ve srovnání s ostatními technologiemi stala nejspolehlivějším pomocníkem při zabezpečení transportu.

Uvedené informace podtrhují ekonomiku samotného balení spojenou s používáním těchto 8μm fólií, danou zejména jejich tloušťkou. Je nutné však vždy porovnat ekonomiku samotného balení, kde vyšší vstupní cena odradí mnoho zákazníků, aniž by ve svých kalkulacích uvažovali o kompletním nákladu na zabalení paletové jednotky. To by měl být vždy rozhodující parametr při ekonomickém rozhodování o typu fólie.

V mnoha případech lze s jistotou hovořit o významných úsporách.