Polyetylen - nedostatek surovin a růst cen

V současné době sektor odvětví výrobců plastů čelí nebývalému nedostatku surovin spolu s přidruženým zvýšení cen. V posledních dvou až tří týdnech, kdy oznámení o vyšší moci předními výrobci granulátů vedlo k nedostatku základních surovin a růstu cen materiálů, což zásadně ohrožuje prvotní optimistické předpoklady na druhý kvartál roku 2015.

 

Tento plánovaný pozitivní vývoj je v ohrožení, zejména z důvodu, že hlavní dodavatelé surovin v současné době nejsou schopni dostát svým smluvním závazkům vůči výrobcům obalů.  Objednávky, jenž byly řádně procesovány, jsou nyní plošně rušeny a popř. kráceny a to vše ještě ve spojení s významným zvyšováním cen, a to navzdory relativně mírným cenám ropy. 

Konec této cenové spirály je v nedohlednu.

Vedle velkého množství exportu plastů do regionů mimo Evropu, jako je Čína, Afrika nebo Střední a Jižní Amerika, je hlavním důvodem nedostatku suroviny oznámení o vyšší moci.

V posledních týdnech se počet případů vyšší moci, zaregistrovaných na základní materiály používaných při výrobě plastů, dosáhl u evropských výrobců "epidemických rozměrů".  Žádná z těchto zpráv však neobsahovala žádné podrobnější informace, které by kritéria vyšší moci blíže osvětlovala. Z tohoto důvodu je velmi obtížné určit, zda kritéria vyšší moci byla a jsou skutečně splněna.

Aktuální nedostatek surovin a rostoucí ceny představují obecně pro malé a střední výrobce plastových obalů značné problémy. Vzhledem k tomu, suroviny tvoří velkou část nákladů - až 70 %, což představuje jejich potenciální existenční hrozbu.

Vyšší moc je na místě pro následující podniky:

  • Borealis, pro PE a PP ve svém závodě v Rakousku, od 18. března.

  • LyondellBasell, pro vysokohustotní PE, pro svůj závod v Německu, od 25. března a pro PP ve svých závodech ve Španělsku a Itálii.

  • Sabic, pro vysokohustotní  i nízkohustotní PE pro svůj závod v Německu, k 30. březnu.

  • Versalis, pro LDPE / EVA  ve svém závodě ve Francii, od začátku dubna.

  • Total Petrochemicals, pro HDPE ve Francii, od 2.dubna

  • Lukoil, pro ethylen a propylen, ve svém závodě v Rusku, od 7. dubna 

 

 

Zdroj:

IK e.V.  - největší sdružení výrobců plastů v Evropě

http://www.plasticsnews.com/article/20150417/NEWS/150419929/force-majeure-declared-at-six-european-sites-since-mid-march