Potenciál vysoko-průtažných stretch fólií

Problémy spojené s předimenzovanou fólií na ovinovacím stroji jsou již notoricky známé a jsou detekovatelné na první pohled. Taková fólie se velice často trhá a jen těžko byste s takovou fólií kontinuálně balili.

Jaké důsledky může ale mít opačný problém tedy poddimenzovaná fólie a co to vůbec v praxi znamená? V rámci připomenutí je důležité zmínit, že v současné době se obvykle na trhu vyskytují 4 druhy kvalit (hladiny průtažností) stretch fólií a to následující:

150% průtažnost
200% průtažnost
250% průtažnost
300% průtažnost

Z praxe zjištěný závěr je, že až 35% nových klientů nakupuje příliš vysokou kvalitu fólií, kterou ale nejsou reálně schopni v balicím procesu využít v rámci své dostupné technologie. Klient obvykle v těchto případech volí dražší fólii v domnění, že pomůže vylepšit kvalitu balení a stabilitu baleného zboží. Jako modelovou situaci lze uvést případ, kdy klient kupuje např. 250% průtažnost fólie, avšak jeho reálné protažení na ovinovacím stroji se pohybuje na úrovni max. 100%. V takovém případě bohužel nikomu a ničemu nepomůžeme, naopak můžeme tím způsobit nenávratné škody na přepravovaném zboží.

Jak přesně mohu předimenzováním fólie uškodit balicímu procesu? Vysoko-průtažné fólie v hladinách 200%, 250% a 300% disponují tzv. “pracovní  zónou“, kde v určité úrovni svého předepnutí vznikají optimální zadržovací síly a tuhosti dané fólie. Tuto zónu obvykle najdeme v rozmezí 20% až 40% pod uvedenou maximální průtažností v rámci dané kvality. Pokud se při předepnutí fólie nedostáváme do této pracovní zóny, fólie se bude stále chovat příliš elasticky a my tak nedocílíme výsledného efektu – vysoké fixace. Vlivem pohybu zboží na paletě dochází k dalšímu nechtěnému protažení fólie, která je stále hluboko pod svým potenciálem. Konečným důsledkem je poté kolaps balené palety při transportu či manipulaci. Pokud tedy nakupujeme stretch fólii s průtažností 250%, její pracovní zóna a nastavení stroje by mělo odpovídat hladině 210% - 230% protažení pro dosažení optimálních vlastností a této kvality.

Jak změřit reálné protažení fólie?

Nakreslete černou fixou na roli stretch fólie (nepředepnuté) svislé čáry s rozestupem 10 cm. Fólii vložte do ovinovacího stroje a nechte předepnout v rámci vašeho obvyklého balicího programu. Poté změřte finální rozestupy mezi čarami na paletě po zabalení. Pokud bude výsledkem rozestup např. 35 cm, vaše reálné protažení na stroji je 250% - ((X/10)-1)x100.

Pokud si nejste jisti správnou aplikací stretch fólie, eventuelně řešíte problémy se stabilitou paletové jednotky, neváhejte oslovit náš obchodní tým. Našim klientům poskytujeme technickou podporu již 27 let, rádi i vaší společnosti poskytneme naše dlouholeté technické know-how a vylepšíme vaše balicí procesy.