Společnost EKOBAL, spol. s r.o. získala dotaci ve výši 2,62 mil Kč na vzdělávání zaměstnanců

Společnost EKOBAL, s.r.o. se věnuje dlouhodobě významnou pozornost rozvoji zaměstnanců. Přestože investuje vlastní prostředky do vzdělávání svých zaměstnanců na všech pozicích, na základě schváleného projektu odbornou komisí MPSV získala navíc grant ve výši 2,62 mil Kč. Projekt č. CZ.1.04/1.1/23.010144 má za cíl zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zaměstnanců prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Projekt je sestaven s důrazem na posílení udržitelnosti pracovních míst, zvýšení multifunkčnosti zaměstnanců, podporu procesu prodeje a vytvoření vzdělávacího programu pro všechny zaměstnance.

V rámci projektu s názvem "Vzdělávání a rozvoj osobnosti zaměstnanců Ekobal, spol. s r.o." prostřednictvím tohoto programu budou během tří let zaměstnanci proškoleni v oblastech měkkých dovedností, cizích jazyků, počítačové gramotnosti, odborných, manažerských dovedností a povinných školeních ze zákona.