Test: Má teplota prostředí vliv na stabilitu zabalených palet?

Jste přesvědčeni, že vaše palety jsou zabaleny tím nejlepším možným způsobem? Váš obal je stabilní i ekonomický zároveň, a přesto se vám v letních měsících objevily reklamace na zborcené palety? Nejste v tom sami.

I náš klient – Pivovar Starobrno z koncernu Heineken Česká republika, se s příchodem letních teplot začal potýkat s četnými reklamacemi palet poškozených při přepravě. Začali jezdit řidiči rychleji, nebezpečněji anebo stabilitu palet v letních měsících ovlivňuje i teplota prostředí?

 

Řidiči v tom možná budou nevinně

Přihlédneme-li k údajům uvedeným v technických a bezpečnostních listech stretch fólií, které garantují vlastnosti LLDPE stretch fólií při teplotách od -5°C do + 30°C a vlhkosti 40 – 70 % RH, musíme připustit, že řidiči v tom budou možná nevinně. Podle dostupných informací se v horkých letních dnech pohybují teploty na ložné ploše kamionu (a někdy i ve skladech) kolem 40 °C, nárazově a krátkodobě až k 60 °C.

Rozhodli jsme se otestovat stabilitu zabalených palet s pivem v PET lahvích (balení 6 × 1,5 l) na našem unikátním testovacím zařízení PalDyntest a podívat se, zda teplota prostředí hraje roli.

Pro testy jsme tentokrát využili prostředí zkušební laboratoře, která disponuje klimatickou komorou.

Co bylo cílem testu v klimatické komoře?

 • Posouzení vlivu prostředí na nestandardní chování paletového sloupce zboží.
 • Vystavení paletové jednotky s baleným produktem účinkům nejprve teploty prostředí a následně působení horizontálních sil, vyvolaných zpožděním (nárazy) z různých nájezdových rychlostí.
 • Sledování pohybu (výchylky) sloupce zboží od osy palety během zpožďování v reálném čase i jeho konečného stavu pomocí měřícího zařízení a videozáznamu.

Vstupní podmínky testu

Teplota prostředí:

1. paleta byla ponechána ve „standardním“ prostředí při 20°C a 50 % RH

2. paleta byla po dobu 18 hodin temperována v místnosti na 40 °C, následně byla 2 hodiny ponechána v klimatické komoře v teplotě 60 °C a 50% RH.

Klimatická komora Heraeus Vötsch - CIMTO

 • Komora s pracovním prostorem 1,5 × 1,5 × 2,0 m
 • Teplotní rozsah -50 °C až +70 °C
 • Rozsah relativní vlhkosti vzduchu 5 % až 98 %
 • Teplotní gradient 0,5 °C/min

Komora je vyhřátá, jdeme na test

Co jsme naměřili:

 • Každý vzorek byl po předchozím kondicionování umístěn na zkušební stolici a nejprve v podélném a následně v příčném směru dynamicky testován
 • Palety testované příčně prošly nejprve testováním v podélném směru, byly tedy již jednou dynamicky zatíženy

1. Paleta klimatizovaná na 20 °C 

 • vydržela v podélném směru bez problému zrychlení na úrovni 1,03 G bez zjevných deformací
 • teprve při zatížení 1,13 G začalo docházet ke změnám stability
 • nevydržela zatížení 1,26 G, když došlo k posunu zboží po paletě a jeho vychýlení o 20 cm od osy palety
 • v příčném směru testování byly výsledky horší, paleta vydržela bez problému zrychlení na úrovni 0,87 G bez zjevných deformací
 • a při 1 G došlo k rozhození stability a celkovému vychýlení zboží o 10 cm od osy palety a deformacím spodních vrstev zboží

2. Paleta klimatizovaná na 40 °C  a následně zahřátá na 60 °C vydržela o 10 % méně

 • v podélném směru vydržela dynamického zatížení na úrovni 0,88 G bez zjevných deformací
 • při zrychlení 0,91 G začalo docházet ke změnám stability palety a větším výchylkám zboží od osy palety, stretch fólie viditelně drží méně
 • při zrychlení 1,15 G došlo k posunu zboží po paletě a jeho vychýlení o cca 20 cm od osy palety a utržení v místě přibalení k paletě
 • v příčném směru testování byly výsledky opět horší, bez problému paleta vydržela pouze zrychlení na úrovni 0,57 G bez zjevných deformací
 • při 0,71 G došlo k rozhození stability a celkovému vychýlení zboží o cca 6 cm od osy palety
 • při nárazu a přetížení 0,89 G došlo k nevratnému posunu zboží o 13 cm od osy palety 

A jaké jsou výsledky? 

Ze získaných výsledků lze usuzovat, že vliv teploty prostředí na odolnost proti horizontálním silám je výrazný.

Už od nárazu při přetížení 0,57 G lze sledovat rozdíly mezi paletou temperovanou na 20 °C a paletou temperovanou na 40 °C/60 °C – zvětšuje se velikost výchylky při samotném nárazu i hodnota celkové výchylky zboží od osy palety, a to v neprospěch palety kondicionované na teplotu 40 °C/60 °C.

Na druhou stranu nutno podotknout, že ani při opakovaném dynamickém zatížení v podélném i příčném směru, při hodnotách nad limitních 0,8 G, nedošlo k poškození obalu palet do té míry, jaká je patrná ze škodných událostí během kamionové přepravy.

Tedy i řidiči si nesou svůj díl provinění a rozhodně bychom doporučovali zamyslet se nad zajištěním nákladu na vozidle.