Transportní bezpečnost

S ohledem na stále zpřísňující se legislativu v oblasti bezpečnosti přepravy paletových jednotek a tlak ze strany B2B partnerů na snižování nákladů na balení, vedlo spolu se zužitkováním cca 20 letých odborných znalostí a zkušeností k sdružení a vývoji zařízení a metod pro objektivní testování stability palet a přepravní bezpečnosti.

 

Představujeme Vám tímto soubor tří metod pro Vaše objektivní posouzení stability palet ve formě 3 x „P“:

  • PalForceTest – Analýzy fixačních sil paletových jednotek
  • PalTransportTest – Transportní test paletových jednotek přímo na kamionu s pořízeným videozáznamem
  • PalDynTest – Test dynamické a statické stability paletových jednotek

 

Více se dozvíte v následující prezentaci: