Aktuality

Statická elektřina, nepřítel každého balení.

Statický náboj způsobuje v normálním životě i pracovních procesech mnoho problémů. Přeskok náboje při vystupování z automobilu, pokrývání ploch přitahovanými prachovými částicemi, problémy při umisťování folií a nálepek na plochy, poškození citlivých elektronických součástek nebo zařízení, … Se statickou elektřinou se v našem odvětví průmyslu setkáváme častěji, než bychom chtěli. Je to jev, se kterým se jen velmi těžko bojuje, ale to znáte z vlastní zkušenosti. Co můžeme dělat?

V tradiční firmě, netradiční řešení. Balení POS stojanů nemusí být černou můrou.

Prodejní POS stojany milují marketéři většiny firem. Jde o velmi nápaditý prodejní stojan určený pro maloobchodní síť, který odliší výrobky od konkurence. Jsou však také černou můrou technologů a logistiků jednotlivých firem. To co jedni milují, druzí nenávidí. Proč? Pro velmi nesnadnou manipulaci a balení těchto jednotek, tzv. mini paletek.

Jak jednoduše porovnat a vyzkoušet adhezi lepicích pásek?

Existuje několik zkušebních metod, které vyhodnocují odolnost proti odlupování, přilnavosti a mechanických vlastností lepidel a lepicích systémů. Testovací možnosti této komodity jsou široké a rozmanité. Dnes se „EkObalová škola“ pro každého bude věnovat zkouškám adhese pomocí ocelové kuličky, neboť se jedná o jeden z testů, který lze samostatně a jednoduše provést, a přijmout tak vlastní závěry. A vlastní - jsou ty nejcennější.

5 příčin škod vznikajících při přepravě

Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodu se zbožím. Případné náhrady škody na přepravovaném zboží jsou pro všechny druhy přeprav limitovány příslušnými mezinárodními úmluvami (CMR,CIM, Montrealský protokol, Haagsko-Visbycká pravidla, Hamburská pravidla atd.) pouze určitým finančním poměrem vztaženým na 1 brutto kg *) přepravovaného zboží, pokud nemáte sjednané jiné majetkové pojištění.

Jaký vliv má emboss na vázací pásky ?

S ohledem na stále rostoucí dotazy ze strany zákazníků, týkající se nekalých obchodních praktik, jsme se rozhodli, že do našich zpráv zařadíme cyklus „EkObalová škola“. Ten se bude alespoň povrchově věnovat vždy nějakému obalovému prostředku. Zejména pak bude upozorňovat na možné obchodní nejasnosti a samozřejmě na kontrolu kvality a kvantity.

Co je Plastixx ? – Polymer Price Index

Plastixx je název pro index PIE (Plastic Information Europe), tj. cen polymerů v Evropě. Tento index od roku 2005 odráží vývoj cen plastů v západní Evropě. Výpočty jsou prováděny měsíčně na základě tržních cen za standardní termoplasty a konstrukční plasty publikovaných PIE.

Jak vypadá nejrychlejší balicí linka v ČR? Kapacita až 270 za hodinu.

Nejrychlejší balicí linka v ČR byla instalována ve společnosti MORA Moravia. Značka MORA nabízí široký sortiment kuchyňských spotřebičů: od vestavných spotřebičů, sklokeramických desek, přes chladničky, mikrovlnné trouby, myčky až po odsavače par, či sporáky. Takováto výroba spotřebičů si sama o sobě vyžaduje vysoké nároky na balení. Jak lze automatizovat takovýto provoz se dozvíte v připojené případové studii.

Pozvánka na odbornou konferenci ObalTrend 2017

Již druhým rokem bude město Mikulov hostit úspěšnou konferenci ObalTrend, která se bude konat 27. - 28. dubna 2017. Akce je příležitostí pro setkání zástupců výrobních společností z České republiky a Slovenska, které spojuje společný zájem o automatizaci průmyslových procesů v oblasti balení, označování a manipulace s hotovými výrobky a paletami.

PF 2017

V období celoroční rekapitulace a novoročních předsevzetí, Vám tímto děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme příjemné prožití svátečních dní a v novém roce mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů.

Co už jsme zapomněli o balení do průtažné fólie

Proč balíme do průtažné fólie? Balení do průtažné fólie je o seskupení zboží (nákladu) a ochranném obalu. Zde uvádíme hlavní myšlenky, které jsou základem tohoto postupu. Cílem balení do průtažné fólie je, a vždy tomu tak bylo, bezpečný příjezd palet s výrobky do jejich míst určení za nejnižší cenu.

Nová SLIM točna

Ekobal uvedl na trh inovovanou točnu „Slim“ určenou pro poloautomatické balicí stroje již známe řady WMS (WrappingModularSystem). Jedná se o další volně volitelný komponent výbavy těchto praktických zařízení pro ovinování a balení palet. Celá konstrukce „Slim“ točny je tak odrazem stále se zvyšujících nároků na provozní prostory (jejich omezení pro standardní řešení) při zachování vysoké kvality balení a stability palet.

Vlastnosti dobrého obalu

Jen paletové jednotky se správným poměrem množství ochranného obalu a zádržných sil, zajišťující správnou fixaci zboží, bez žádných uvolněných částí fólie, mají největší předpoklad, že přijedou bezpečně a bez poškození do místa svého určení.

Pozvánka na FACH PACK 2016

FachPack je jeden z největších evropských veletrhů v oboru obalového hospodářství. Od 27. do 29. září představí výrobky a služby v oblasti balení, techniky a logistiky pro průmyslové i spotřební zboží. FachPack je jednou z mála akcí, kde se potkávají technologie a nápady pro praxi. Nabízí odborníkům procesní řetězec obalového hospodářství pod „jednou“ střechou.

Když se vaše fólie trhá

Časté trhání fólie v balícím procesu je pro každého velkým rozčílením, zpravidla vede ke zpomalení a tím i ke snížení kapacity výroby. Což v důsledku vždy vyvolává časové i finanční ztráty. Pokud příčiny trhaní folie nejsou včas odhaleny, vedou k ošklivému řetězu událostí, jenž můžeme nazvat „Kruh osudu“.