Aktuality

OBAL ROKU 2015 – tisková zpráva

V úterý 16. 6. 2015 v prostorách VOŠ obalové techniky Štětí proběhlo zasedání poroty, udílející tradiční ocenění OBAL ROKU, což je svého druhu jedinečná soutěž na českém trhu, kde nejlepší obal vybírá odborná porota. Posuzují se obaly z pohledu jak inovace, legislativy, ochrany produktů, ekologie a požadavků uživatelů obalů, tak také marketingu a logistiky. Po celodenním hodnocení bylo z 66 nominovaných vybráno 27 vítězů napříč šesti kategoriemi.

PowerFlex Stratos Quality = OBAL ROKU 2015

Společnost EKOBAL spol. s r.o. uvedla v červnu 2015 na trh novinku pod obchodním názvem PowerFlex Stratos Quality. Její jedinečné vlastnosti byly oceněny v české národní soutěži OBAL ROKU.

Proč sledovat náklad na zabalení paletové jednotky?

Porovnávejte porovnatelné – jak spočítat (ne)výhodnost jednotlivých druhů fólií a způsobů balení Není jednoduché se dnes orientovat na trhu s obalovými materiály, s průtažnou fólií obzvláště. Různí výrobci používají různá označení pro různou kvalitu (především hodnota protažení a síla fólie). Distributoři následně využívají všelijaké triky, aby koncovému zákazníkovi ztížili možnost porovnávat jednotlivé fólie.

Slovensko a nový zákon o odpadech aneb „búrlivá diskusia“

Slovenský Parlament schválil nový zákon o odpadech. Cílem nového zákona je přiblížit Slovensko k směrnicím a standardům Evropské unie. Na přípravě nového zákona se podíleli nejvýznamnější subjekty odpadového hospodářství, sdružení, průmyslové svazy, samospráva, aj. Zákon o odpadech zavádí např. tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce a dovozce za výrobek až po jeho zpracování, dále pak zrušení Recyklačního fondu a mnoho dalších změn. Zákon po podpisu prezidenta SR nabyde účinnosti od 1. 1. 2016.

Paketovací lisy – zajistí pořádek na pracovišti

Hydraulické paketovací lisy jsou vysoce spolehlivá zařízení, která pomáhají snižovat náklady na likvidaci odpadu. Vyhoví i vašim nejnáročnějším požadavkům. S nabízenými hydraulickými lisy přispíváte k ochraně životního prostředí a výrazně šetříte skladové prostory.

Polyetylen - nedostatek surovin a růst cen

V současné době sektor odvětví výrobců plastů čelí nebývalému nedostatku surovin spolu s přidruženým zvýšení cen. V posledních dvou až tří týdnech, kdy oznámení o vyšší moci předními výrobci granulátů vedlo k nedostatku základních surovin a růstu cen materiálů, což zásadně ohrožuje prvotní optimistické předpoklady na druhý kvartál roku 2015.

Nový model ZAPAK ZP93 & ZP97

Lehčí - pouze 3,4 kg včetně baterie, s 18V BOSCH Li-On baterií, zvýšení kapacity na 4000mAh. Ruční akumulátorový páskovač, který je vhodný pro páskování palet nebo skupin zboží polypropylenovou nebo polyesterovou páskou v místech, kde není možné použít síťové napájení. Tyto typy jsou vybaveny automatickým utažením a svařením pásek.

Přehled veletrhů a výstav pro rok 2015

Připravili jsme pro vás přehled veletrhů a výstav z oblasti obalového průmyslu pro rok 2015. Podívejte se na zajímavé akce, které se konají v Evropě, ale také po celém světe.

Bezpečnost nákladu není jen odpovědnostní přepravních firem

Odesílatel, řidič, distribuční společnosti i management, všichni jsou na stejné lodi. Chcete-li být v souladu s pokyny EU*, veškeré zboží musí být zajištěno proti posunutí, sesuvu nebo pádu při náhlém zpomalení nebo úhybném manévru. Proto má odesílatel zboží vysokou míru odpovědnosti za nakládku. Jeho povinností je zabezpečit nákladní jednotky od namáhání a napětí, ke kterému může dojít během distribučního procesu.

Co je ekologičtější? "Igelitky" z pohledu čísel

Je lepší používat papírové tašky nebo polyetylénové (PE) tašky známé jako igelitky? Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku není tak zřejmá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je třeba se na to podívat i z pohledu životního cyklu papírových a plastových tašek na jedno použití. Z jejich výsledků vyplývá něco, co se zdá být proti veškeré logice a zdravému rozumu.

I obalové materiály mohou být šetrné k životnímu prostředí

Mnoho lidí považuje plastové obaly za obrovskou zátěž pro životní prostředí a navrhují je přestat používat. Málokdo si však uvědomuje, že jejich nahrazení různými přírodními a jednoduše rozložitelnými alternativy, které by měly stejně dobré ochranné vlastnosti jako současně používané obalové materiály z plastu, by bylo nemožné či velice komplikované z technické i finanční stránky. To by v důsledku poškodilo i spotřebitele – spousta zboží by se stala nedostupným.

Co znamenají značky a symboly na obalech o obalech

Na obalech od zboží jsou natištěny nejrůznější značky a symboly. Některé z nich jako značky CE a Klasa jsou notoricky známé. Jiné již méně. Většina značek na obalech se vztahuje především ke zboží. Některé značí, že výrobek je vyroben určitým způsobem jako značka CE. Jiné jako Klasa vypovídají o kvalitě, složení a místě, kde zboží bylo vyrobeno.

Paketovací lisy: Jak třídí a zpracovávají odpad úspěšné firmy

Úspěšná firma se ale také pozná podle toho, že nachází efektivní řešení. V případě likvidace odpadů je jím pořízení moderních paketovacích lisů.Úspěšná firma se pozná jednoduše – roste ve všech ohledech. Zvyšuje se jí odbyt, obrat i příjmy. Rostou jí i méně příjemné faktory jako produkce odpadů a náklady na jejich zpracování.

Bezpečnost paletové jednotky

Testovací centrum pro zátěž paletové jednotky & transportní bezpečnost. Analýza a optimalizace pro zajištění bezpečného nákladu

Pozvánka na Obalko 2014

Jak snížit logistické náklady bez negativních dopadů na bezpečnost nákladu? Dnes již nestačí jen kvalitně vyrobit. Vše se musí i profesionálně zabalit a bezpečně přepravit. Snížení nákladů na balení i eliminace způsobovaných škod při přepravě se s novou evropskou legislativou stávají nezbytnou součástí logistického procesu. Odpověď na problematickou otázku přinese případová studie, zaměřená na testování stability a pevnosti paletové jednotky, a to v rámci prezentace společnosti EKOBAL spol. s r. o. na 2. ročníku českého a slovenského obalového kongresu OBALKO.

Novinka! Mechanická ruční páskovačka universální

Společnost EKOBAL, spol. s r.o. přichází na trh s novým typem mechanického ručního páskovače „U 13 -16“, který je určen ke sponkovému páskování PP – polypropylenových pásek šíře 12 mm, 13mm i 16 mm. Páskovače jsou vhodné jak k páskování jednotlivých produktů nebo skupin, ale také k fixaci zboží k paletám.

Určení optimálních nákladů na balení

Každý výrobce, či distributor se potýká s otázkou, jak své produkty složené na paletě zabalit při co nejnižších nákladech tak, aby zboží prošlo nepoškozené přepravním řetězcem až na konečné místo určení. Opakovaná manipulace se zbožím a transporty mnohdy až značné vzdálenosti, povětrnostní vlivy, atd. nám tuto problematiku jenom ztěžují. Obecně říci, jak a čím má být zboží na paletě zabaleno, je takřka nemožné.

Independent Chemical Information Service

ICIS (Independent Chemical Information Service) poskytuje nezávislé a spolehlivé tržní zpravodajství z globálních trhů petrochemického průmyslu, energie a hnojiv. Cenové reporty pokrývají více než 180 komodit a soustředí se na cenové trendy ve všech hlavních obchodních regionech světa.

Svezte se na vlně průtažné fólie ruční 8 µm Easy

Společnost EKOBAL tímto informuje, že k již nabízené fólii známé pod obchodním názvem „FlexLight“ rozšířila svoji výrobu o další nízko-mikronážní fólii pod obchodním názvem „Easy“. Jedná se o nový typ průtažné fólie ruční vyráběné pomocí technologie CAST – litím.